Jos Gilissen, CEO Flexpoint Group.

Jos Gilissen, CEO Flexpoint Group.

De bedrijven van de Flexpoint Group realiseerden in 2015 een prima resultaat. Zowel in België als in Nederland steeg de omzet van de HR dienstverlener fors. De Flexpoint Group realiseerde in 2015 een netto omzet van 166 miljoen euro, ten opzichte van 92 miljoen euro in 2014 (+ 80%).

Een deel van deze groei werd veroorzaakt door de overname van Trace in Wallonië. Maar ook zonder deze overname lieten alle bedrijven van de groep een autonome groei zien. Als groep werd de beoogde Ebita doelstelling van 4,5 miljoen euro gerealiseerd.

De Flexpoint Group verwacht in 2016 te kunnen groeien naar een omzet van 200 miljoen euro. Die omzettoename wordt gedragen door alle bedrijven van de groep. In België zal, in navolging van Nederland, meer focus worden aangebracht binnen de uitzendactiviteiten. “We willen gekend zijn als organisatie die gespecialiseerd is in een aantal segmenten. Onderscheidend en met toegevoegde waarde”, aldus CEO Jos Gilissen van de Flexpoint. Een bijzondere positie is er voor het nieuwe dienstenchequebedrijf. Onlangs zijn de dienstencheque-bedrijven in België samengebracht in één organisatie met de naam Clixxs. “Er wordt gestreefd naar een Top 5 positie met deze organisatie in België, binnen nu en drie jaar.”

“De bedrijven van de Flexpoint Group willen zowel klanten als flexwerkers competitiever te maken. Daarnaast willen we als groep een breder pallet aan diensten kunnen aanbieden aan onze klanten. Zo gaan we in 2016 het zogenaamde hogere segment steeds verder inkleuren. De recente meerderheidsparticipatie in Equipe (organisatie gericht op de invulling van (tijdelijke) functies op management- en directieniveau), is hiervan een uitwerking. Tenslotte wil de Flexpoint Group investeren in de mogelijkheden die het (mobiele) internetverkeer ons biedt bij het recruteren van kandidaten. Dit is een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren”, besluit Gilissen.

De Flexpoint Group is een internationale HR dienstverlener met meer dan 250 FTE medewerkers en circa 50 vestigingen in België (onder meer in Elewijt) en Nederland. De bedrijven van de Flexpoint Group bieden een breed aanbod aan HR-gerelateerde dienstverlening en zijn actief op het gebied van uitzenden, detacheren, werving & selectie, loopbaanbegeleiding, outplacement, payrolling en HR consultancy.