NV-A neemt bevoegdheden Wim Jorissen af

JorissenDe NV-A heeft de bevoegdheden van Mechels schepen voor Economie, Werk en Sociale Economie Wim Jorissen afgenomen. Ze worden overgenomen door schepen Katleen Den Roover, die ook al bevoegd is voor Administratieve Vereenvoudiging en Wijk- en Dorpszaken.

“Door zijn deloyaal gedrag ten opzichte van zijn N-VA fractiegenoten, de coalitiepartners en de partij liet Wim Jorissen ons geen andere keuze dan hem zijn bevoegdheden te ontnemen”, aldus een mededeling van NV-A Mechelen. “Na overleg met en instemming van de nationale partijtop formuleerde de fractie een voorstel dienaangaande aan het schepencollege en de coalitiepartners. Dat werd vanochtend bekrachtigd. De ontwikkelingen van de laatste weken dwongen de fractie ertoe de eerder gemaakte afspraken uit het bestuursakkoord vervroegd uit te voeren.”

Het bestuursakkoord hield in dat Wim Jorissen een mandaat kreeg voor drie jaar, en eind dit jaar zou worden vervangen door Hamid Riffi van CD&V, die de bevoegdheden van ICT en Preventie zou krijgen.

“De recente spanningen binnen het schepencollege waren de spreekwoordelijke druppel”, aldus de mededeling van NV-A Mechelen. “Ondanks zijn aanwezigheid op het terrein en zijn intensieve contacten met de handelaars, zien we ons genoodzaakt om de samenwerking stop te zetten. De bevoegdheden van Wim Jorissen worden vanaf heden overgenomen door schepen Katleen Den Roover. Of schepen Jorissen zal zetelen tot eind dit jaar is een beslissing die hij dient te nemen en waar wij geen zeggenschap over hebben.”

Jorissen reageert onthutst. Hij spreekt van een interne afrekening.

Wim Jorissen is naast zijn politieke functie advocaat en lector aan de Lessius Hogeschool in Mechelen, waar hij o.a. de vakken Recht en Ondernemen doceert.