technopolisDe Algemene Vergadering van het Mechels doe-centrum voor wetenschap en technologie Technopolis NV heeft woensdag op voordracht van de Vlaamse Regering de bestuurders van Technopolis NV benoemd.

Dat zijn Luc Van den Brande, Mechels schepen Greet Geypen, Didier De Blauwe, Joke Dehond, Paul De Hondt, Herwig Hermans, Sabine Poleyn, Lieven Van Wichelen, Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) vast vertegenwoordigd door Kathleen De Cock en Erik Jacquemyn.

De Algemene Vergadering stelt aan de Raad van Bestuur van Technopolis voor om Luc Van den Brande aan te stellen als voorzitter, Greet Geypen als ondervoorzitter en Erik Jacquemyn als gedelegeerd bestuurder.

De nieuwe Raad van Bestuur van Technopolis zal eerstdaags het voorliggend voorstel van actieplan bespreken dat naar aanleiding van de recente audits werd opgemaakt. In overleg met de minister moet dan op korte termijn een goedgekeurd actieplan klaar zijn.