De provincie Antwerpen heeft de co-financiering goedgekeurd van 16 nieuwe plattelandsprojecten, die kunnen rekenen op een toelage van 60 tot 65 procent op de totale kostprijs. Verspreid over 2017 en 2018 investeren Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen in totaal 1.922.724 euro in deze projecten, waarvan de provincie 725.058 euro voor haar rekening neemt.

Peter Bellens, gedeputeerde voor Plattelandsbeleid: “In de meeste gevallen staat de mens centraal. Dat mag niet verwonderen: een dynamisch platteland gaat ons allemaal aan. Projecten die een nieuwe bestemming zoeken voor kerkgebouwen, zorgnetwerken ondersteunen of burgerparticipatie bevorderen, tonen aan dat we de uitdagingen van morgen zeker niet uit de weg gaan.”

Mijn bedrijf, jouw thuis

Intercommunale Igemo krijgt een subsidie van 83.381 euro voor Mijn bedrijf, mijn thuis. Door de taalbarrière, de beperkte verblijfsduur en weinige kennis van de wetgeving kunnen seizoenarbeiders niet altijd terecht op de private huurmarkt. Een caravan in de serre, het optrekken of renoveren van een woning of schuur, een wooncontainer, …, soms voldoet de oplossing van de landbouwer niet aan alle stedenbouwkundige voorschriften en woonkwaliteitsvereisten.

Dit project vertelt land- en tuinbouwers hoe ze kwaliteitsvol onderdak kunnen bieden aan seizoenarbeiders, rekening houdend met alle wettelijke voorschriften.

Foodsavers Zuiderkempen

Vzw Milieu en Werk, een tweeling-vzw van De Kringwinkel Zuiderkempen, start samen met enkele OCMW’s en andere partners in de Zuiderkempen een kleinschalig voedseldistributieplatform op. Dat verzamelt voedseloverschotten, overproductie en landbouwproducten uit de regio en stelt deze ter beschikking aan lokale projecten. Milieu en Werk krijgt hiervoor een subsidie van 173.144 euro.

Het project voorziet ook in een franchisingsysteem voor sociale kruideniers, met producten, software, knowhow en boekhouding. Tenslotte biedt de organisatie ook opstartondersteuning, kennisuitwisseling en samenwerking in de regio.