Nieuwe Mechelse stadswijk aan het water

Eandiswijk. Foto BUUR

Eandiswijk. Foto BUUR

Vanaf 2018 wordt het gebied rond het Keerdok en de Eandissite, dat ligt tussen de Dijle, de Guido Gezellelaan en N16, ontwikkeld tot een hoogwaardige nieuwe stadswijk. Zoals uitgetekend in het masterplan van studiebureaus BUUR (Leuven) en Mint (Mechelen) zullen op de site zo’n 800 nieuwe wooneenheden verrijzen aan het water.

Keerdokkaai. Foto BUUR

Keerdokkaai. Foto BUUR

De site van het Keerdok is 5,4 ha groot en ligt tussen de R12 en de Afleidingsdijle. Ze omvat eveneens de havenkom van het Keerdok tegenover de Winketkaai. Hier kan je wonen aan het water, op wandelafstand van de binnenstad en op een goed bereikbare locatie.

Het oude Zwemdok en het sluiscomplex geven de site een extra troef.

Ten noorden van de Keerdoksite, tussen de N16 en de Afleidingsdijle, de Antwerpsepoort en de Elektriciteitsstraat, bevindt zich de Eandissite. Eandis gebruikt deze site momenteel, maar zal in de toekomst haar activiteiten groeperen aan de westelijke kant van zijn bedrijventerrein. Daarmee komt een zone van 2,7 ha vrij voor een nieuwe invulling.

Het masterplan van studiebureau BUUR en mobiliteitsbureau Mint houdt naast 800 wooneenheden aan het water ook andere functies in zoals een randparking voor bijna 600 wagens, horeca, buurtgerichte handel… Het oude zwembad en de oude sluiswachterswoning worden hierin geïntegreerd. Op de Keerdoksite zal het Oud Zwemdok als ankerpunt fungeren.

Zicht op het park aan het water. Foto BUUR

Zicht op het park aan het water. Foto BUUR

Het gebied rond het zwemdok en het Keerdok wordt een publieke stedelijke zone. De overige oevers van de Dijle worden geïntegreerd in een park zodat in totaal bijna 2 ha publieke groene ruimte ontstaat. Om al deze ruimte vrij te maken, zullen de bestaande baanwinkels worden geherlokaliseerd in de lus van de R6 aan het Battelcomplex (afrit Mechelen-Noord) en in de binnenstad.

Om het kruispunt van de Antwerpsepoort te ontlasten, zal een nieuwe brug voor lokaal verkeer tussen de twee sites worden aangelegd. Op de Eandissite komt een nieuwe randparking.

Voor de start van de bouwwerken moet eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgemaakt. Het masterplan zal hiervoor als uitgangspunt worden gehanteerd. De start van de ontwikkeling is gepland in 2018 en zal nadien gefaseerd worden aangepakt.