SintmaartenEr zijn nieuwe luchtbeelden beschikbaar van de ruwbouw van AZ Sint-Maarten in Mechelen-Noord aan de R6/Liersesteenweg.

De ruwbouw is reeds zeer ver gevorderd en het gebouw krijgt stilaan zijn definitieve vorm. Begin december werd de mobiele montagekraan (op de werf de smurfkraan genaamd) opgebouwd, zodat kon worden begonnen met de prefabmontage van het parkeergebouw.

In sommige delen van het gebouw worden al technieken aangebracht (sanitair, bekabeling) en in de technische schachten worden diverse toevoer- en afvoerleidingen geplaatst. Dit gebeurt zowel voor sanitaire doeleinden als voor verwarming en koeling en voor de buizenpost. Verder worden ook voltooiingswerken uitgevoerd, zoals het plaatsen van gyprocwanden en het gieten van chape.

De bouw van het ziekenhuis is gestart in oktober 2013 en zal 4,5 jaar duren. Als alles loopt zoals gepland, zal het ziekenhuis in gebruik worden genomen tegen het einde van 2018. In het ziekenhuis komen 654 bedden voor opname en 96 plaatsen in dagziekenhuis. 50% zijn eenpersoonskamers.

De totale kosten voor de bouw bedragen 327,4 miljoen euro. Vlaanderen neemt hiervan 166,8 miljoen euro voor zijn rekening. De federale overheid komt voor 120,7 miljoen euro tussen op een indirecte manier via de ligdagprijs. Voor AZ Sint-Maarten blijft 39,9 miljoen euro over (het niet-subsidieerbaar deel). 50% hiervan komt van de ziekenhuisartsen, via hun werkingskosten.

De financiering wordt geherfinancierd met leningen bij commerciële banken (177 miljoen euro) en daarnaast een lening van 150 miljoen euro voor een periode van 25 jaar, verstrekt door de Europese Investeringsbank (EIB).