deweverOm in te spelen op de blijvende vraag naar kwalitatieve studentenhuisvesting en om zijn groei te stimuleren, organiseert Quares Student Housing een nieuwe kapitaalronde. “Dat doen we omdat we absoluut voorstander zijn van het democratiseren van vastgoed als beleggingsobject”, aldus Thierry De Wever, Director Investment bij Quares.

Hoewel beleggen in studentenkamers voor de meeste investeerders al jaren gekend is, bleef het beleggen in studentenhuisvestingsvennootschappen lange tijd onbekend en dus onbemind in België. Tot begin 2013 Quares Student Housing werd opgestart. Sindsdien werd 14 miljoen euro kapitaal opgehaald bij particuliere beleggers. Dit werd gebruikt om te investeren in 4 studentenhuizen, goed voor een vastgoedinvestering van 23 miljoen euro of in totaal 255 kamers. “Er is een trendbreuk waarneembaar. Steeds vaker kiezen beleggers er voor om hun portefeuille ook te diversifiëren richting vastgoed en meer specifiek studentenhuisvestingsvennootschappen. Mensen zijn op zoek naar een alternatief voor hun slapend vermogen en kunnen investeren in vastgoed zonder dat ze zich moeten bekommeren om praktische zaken zoals onderhoud en verhuur. Dat kan deze evolutie verklaren”, aldus Thierry De Wever, Director Investment bij Quares.

Sinds begin 2013 stapten al 137 aandeelhouders in Quares Student Housing. “Aangezien uit ons marktonderzoek duidelijk blijkt dat er in de belangrijkste Belgische studentensteden nog steeds een tekort is aan goede studentenhuisvesting, en gezien de stabiele groei van het aantal Belgische en buitenlandse studenten in België, zijn we overtuigd van dit segment binnen de vastgoedmarkt met blijvend investeringspotentieel.”

Om in te spelen op de blijvende vraag naar kwalitatieve studentenhuisvesting en om de groei van Quares Student Housing verder te realiseren, wordt daarom vanaf begin november een nieuwe kapitaalronde gepland. “We plannen diverse infosessies voor het grote publiek en houden de instapdrempel voor Quares Student Housing ook bewust laag op 36.000 euro, goed voor 3 aandelen”, aldus Thierry De Wever. “Zo kunnen heel wat investeerders meebouwen aan de toekomst van onze studenten terwijl ze er zelf ook nog beter van worden. Doelstelling is om tegen eind dit jaar zo’n 5 miljoen euro op te halen bij bestaande en nieuwe aandeelhouders. Dat kapitaal zal worden gebruikt om de projecten in de pipeline, waaronder een nieuwbouwproject en de reconversie van een kantoorgebouw, te realiseren.”

“De uiteindelijke doelstelling van Quares Student Housing is om een vastgoedportefeuille van 42,5 miljoen euro op te bouwen”, aldus De Wever. “Dit betekent dat we nu halverwege zijn en dat we, als we onze pipeline even meetellen, al vlug aan 430 kamers in beheer zullen zitten. De sprong naar 500 kamers kan dan snel worden gemaakt, wat goed is voor de student en onze aandeelhouders.”

Een prospectus is beschikbaar voor kandidaat-beleggers op de maatschappelijke zetel van Quares Student Housing in Antwerpen of op de website van QSHF.