Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanaal, is op 1 december met pensioen gegaan. Zijn afscheidsfeest vond afgelopen weekend plaats in aanwezigheid van 850 collega’s. Ir. Clinckers was de laatste jaren van zijn carrière ook transitiemanager voor de geplande fusie tussen waterwegbeheerders W&Z NV en De Scheepvaart NV tot De Vlaamse Waterweg NV. Die fusie gaat in op 1 januari 2018.

Met het oog op deze fusie heeft de Vlaamse Regering beslist om met ingang van 1 december Chris Danckaerts (gedelegeerd bestuurder van nv De Scheepvaart) aan te stellen als waarnemend gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanaal NV.

Chris Danckaerts, een burgerlijk ingenieur bouwkunde, was van 2009 tot 2014 algemeen directeur van De Scheepvaart en werd dan benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de waterwegbeheerder in Hasselt. Die functie bekleedt hij nog steeds en combineert hij nu met die van waarnemend gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanaal.