Peter Gysbrechts Foto Dirk Vertommen

Peter Gysbrechts
Foto Dirk Vertommen

Na de gemeenteraad van 1 augustus trad het nieuwe schepencollege van Putte in functie. In mei werd nog vastgesteld dat de gemeente structureel onbestuurbaar was, maar nu zijn de plooien gladgestreken. Peter Gysbrechts (52 – Open Vld) werd voorgedragen als burgemeester, maar op zijn benoeming is het nog even wachten.

Eerste schepen is Jeroen De Cuyper (35 – N-VA) die bevoegd is voor Lokale Economie, Sport en Leefmilieu. Werner Timmermans (52 – Open Vld), die eerder al twaalf jaar schepen was, krijgt de bevoegdheden Openbare Werken, Patrimonium, Woonbeleid en ICT. André Uytterhoeven (68 – Open Vld) wordt derde schepen, verantwoordelijk voor Senioren, Ontwikkelingshulp, Toerisme, Evenementen en Landbouw en platteland.

Het ambt van vierde schepen wordt door twee dames ingevuld: Inge De Bie (48 – Open Vld) en Hilde Fransen (48 – Open Vld). De Bie begint als schepen van Kind en Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Uitleendienst. Fransen wordt eerst voorzitter van de directiecomité’s en raden van bestuur van de Putse Autonome gemeentebedrijven (AGB’s). In 2016 wisselen ze van functie.

N-VA levert de vijfde en de zesde schepen. Dat zijn Peter De Vooght (40) met als bevoegdheden Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Mobiliteit en Bert Rousseau (41), bevoegd voor Financiën en Sociale Zaken (hij wordt ook OCMW-voorzitter).

Toekomstig burgemeester Peter Gysbrechts, die eerder al twaalf jaar burgemeester van Putte was, belooft om bij het behandelen van concrete dossiers rekening te houden met al genomen beslissingen en zeker niet onmiddellijk ingrijpende veranderingen door te voeren.