MECHELEN – Zorgbedrijf Rivierenland wijkt af van de oorspronkelijke plannen om woonzorgcentrum Hof van Egmont op de huidige locatie te vernieuwen. De raad van beheer ziet meer potentieel in de oude site van ziekenhuis AZ Sint-Maarten op de Zwartzustervest.

In de week van 15 oktober maakt AZ Sint-Maarten de volledige verhuis naar de nieuwbouw aan de Liersesteenweg in Mechelen-Noord. Ook Campus Zwartzustervest verlaat dan haar oude gebouwen, maar de site heeft al een herbestemming gekregen. Zorgbedrijf Rivierenland zal er het nieuwe woonzorgcentrum Hof van Egmont onderbrengen.

Doordat de renovatiewerken niet op de huidige locatie plaatsvinden, zullen de huidige bewoners geen last ondervinden en later onmiddellijk intrek kunnen nemen in hun nieuwe woning.

“We zijn blij dat we op deze manier het ongemak voor de bewoners maximaal kunnen beperken. Bovendien is de nieuwe locatie dichter bij de markt, waardoor we participatie van ouderen beter kunnen stimuleren en kunnen voorkomen dat ze zich isoleren”, aldus Koen Anciaux, voorzitter Zorgbedrijf Rivierenland.

Het project zou nog 35 miljoen euro kosten. Dat betekent een besparing van 13 miljoen euro in vergelijking met het vorige plan. Bovendien kan de timing worden aangehouden. Eind 2021, begin 2022 zou het vernieuwde gebouw klaar moeten zijn.

Grote capaciteit

Het oorspronkelijke concept blijft wel behouden. Er komen drie soorten kamers: kleinschalig wonen voor bewoners met dementie, flats voor zorgbehoevende ouderen en een centrum voor kortverblijf. De dagverzorgingscentra verhuizen ook naar de nieuwe site. Er zal plaats zijn voor 210 vaste bewoners en 10 bewoners in kortverblijf.

Zorgbedrijf Rivierenland is ook met een ander groot project bezig: de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum op Roosendaelveld. De eerste steen zal daar gelegd worden tegen de zomer van 2018.