Nieuwe locaties voor bedrijven, kleinhandel, woningen en groen in Heist-op-den-Berg. Dat keurde de Antwerpse provincieraad goed met 6 Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP’s). Door die functies in de stadskern te concentreren, wil de provincie Antwerpen de open ruimte buiten de kern beter beschermen.

Functies zoals wonen, winkelen en werken wil de provincie Antwerpen in kleinere steden zoveel mogelijk concentreren.

“In het kleinstedelijke gebied in Heist-op-den-Berg zochten we naar ruimte voor nieuwe woningen, kleinhandel, bedrijven en stedelijk groen”, legt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening uit. “De afbakening resulteert in 6 Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen of PRUP’s. Het eerste PRUP bepaalt de afbakeningslijn. De 5 andere PRUP’s bevatten nieuwe stedenbouwkundige voorschriften die aangeven waarvoor je wel of niet een vergunning kunt krijgen.”

Met het PRUP Kleinhandelsconcentratie N10 duidt de provincie Antwerpen twee gebieden aan voor grootschalige detailhandel. Het gaat om de zone aan het Fabiolakruispunt en aan de Lostraat. Grootschalige detailhandel staat voor winkels met een oppervlakte van meer dan 1.000 m² die goederen verkopen die te groot zijn om ze zelf te dragen, zoals auto’s en meubelen. In deze winkels komen consumenten slechts sporadisch wat het bijkomende verkeer op de N10 beperkt.

In het zuidoosten, in de zone tussen het Industriepark B, de Langveldstraat en de Bergebeek, maakt het PRUP Langveld een bedrijventerrein mogelijk.

De Vlaamse overheid buigt zich nu over de definitieve PRUP’s. Als er geen opmerkingen volgen, dan publiceert de provincie Antwerpen de plannen in het Belgisch Staatsblad. 14 dagen na die publicatie treedt het PRUP in werking. Vanaf dan kunnen vergunningen worden aangevraagd voor nieuwe ontwikkelingen in deze gebieden. “Het zal nog enkele maanden duren voor de Vlaamse overheid beslist en we kunnen overgaan tot publicatie in het Staatsblad. Pas vanaf dan kunnen er bij de gemeente vergunningen aangevraagd worden. Dat duurt natuurlijk nog enige tijd en vereist o.a. openbaar onderzoek. Voor er bedrijven komen, zijn we dus wel enige tijd verder”, aldus Willem Migom, adviseur van gedeputeerde Lemmens.