Voor de site tussen de A12 in Puurs, de oude spoorweg en de straten Ooievaarsnest en Gansbroekstraat maakt de provincie Antwerpen een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Ooievaarsnest. De eerste ideeën werden aan de buurt voorgelegd tijdens een infovergadering. “Met het PRUP willen we de geluidshinder van de schietclub verminderen door de schietrichting te verplaatsen en extra milderende maatregelen op te leggen. Op het gipsstort willen we een nieuw bedrijventerrein mogelijk maken”, legt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening uit.

De provincies kregen van de Vlaamse overheid de taak om meer ruimte voor regionale bedrijventerreinen te voorzien. “Het gebied is via de snelweg A12 goed bereikbaar en ligt op voldoende afstand van woningen. Verder situeert het zich in een economisch interessante locatie, namelijk rond de Rupel en het zeekanaal Brussel-Schelde. Het bedrijventerrein moet ontsloten worden via het nieuwe op- en afrittencomplex naar de A12”, zegt Luk Lemmens.

In het verleden uitten omwonenden klachten over het geluid van de geweerschoten van de Klein-Brabantse Shooting Club, één van slechts twee clubs voor kleiduifschieten in Vlaanderen. “Het PRUP verschuift de schietclub naar het noorden en wijzigt de schietrichting naar het noorden-noordoosten. De bestaande groenbuffer, de nieuwe groenaanleg en de verplichte inkapseling van de schietplaats zullen de geluidshinder bij de inwoners van Ruisbroek sterk verminderen”, legt Luk Lemmens uit. Ook de schietclub zelf engageert zich voor het project. “We gaan, ook al is het niet wettelijk verplicht, het terrein omgeven met een hoge natuurlijke aarden wal. Bovendien zullen onze sportschutters verplicht worden te schieten met aangepaste sportpatronen”, aldus Werner Ceulemans, uitbater van de Klein-Brabantse Shooting Club.

De provincie Antwerpen legt een eerste versie van dat PRUP in het najaar via een openbaar onderzoek aan de buurt voor.