Negatief advies voor KMO-zone Hingene

KMOzone HingeneDe GECORO (Gemeentelijke Commissie van Ruimtelijke Ordening) van Bornem heeft donderdagavond een negatief advies uitgebracht over de komst van een nieuwe KMO-zone in Hingene. Er waren 6 stemmen voor en 7 stemmen tegen.

De KMO-zone is gepland aan de Woestijnstraat en de Groenstraat in Hingene. Volgens het gemeentebestuur kan de nieuwe KMO-zone zorgen voor 1.000 extra arbeidsplaatsen, maar de actiegroep Mijnhingene.be betwist dat. De actiegroep is bang voor een toename van het sluipverkeer in Wintam en Eikevliet en klaagt de impact op de omliggende natuur aan. Ze verzamelde een heel pak bezwaarschriften van inwoners van Bornem, Wintam en Hingene.

De GECORO heeft donderdagavond alle bezwaarschriften overlopen en gaf met 6 stemmen tegen 7 een negatief advies. “Het is zeer ongebruikelijk dat de GECORO een negatief advies verleent in deze finale fase van het dossier”, zegt de actiegroep Mijnhingene.be. “De commissie gaf immers eerder, vóór het openbare onderzoek, aan hetzelfde dossier een positief advies. We kunnen niet anders dan concluderen dat de vele ingediende bezwaarschriften inhoudelijk zeer sterk waren.”

“De vergadering verliep zeer sereen. Gezien de uiterst delicate ligging zijn de grote knelpunten duidelijk: het ontbreken van voldoende en afdoende studies, onvoldoende buffering met het Europees beschermde natuurgebied Het Moer, aantasting van landschappelijke waarde en onaanvaardbare bouwvoorschriften.”

Het is nu afwachten wat het gemeentebestuur met dit advies zal doen. “Het kan dit advies naast zich neerleggen, maar dient dit dan uitvoerig te motiveren. Het is uitkijken naar de reactie van het college, en hoe het hiermee zal omgaan”, aldus Mijnhingene.be.