Marc HendrickxDe stad Mechelen heeft een project opgezet om anderstalige handelaars Nederlands te leren, zodat ze hun positie als lokale ondernemer kunnen versterken. Het project maakt deel uit van het taalactieplan van de stad.

“Dit project heeft twee doelstellingen”, zegt schepen van Diversiteit en Integratie Marc Hendrickx. “Enerzijds willen we het gebruik van het Nederlands binnen de multiculturele handel en horeca stimuleren; anderzijds hopen we dat het leidt tot een verdere integratie van de multiculturele ondernemers binnen het lokaal economisch weefsel. Een goede Nederlandse taalkennis zorgt er immers voor dat de lokale handelaars sterker staan als ondernemer.”

Het gaat om een samenwerking tussen de stad en het Centrum voor Basiseducatie. Er werden handelaars uit negen zaken geselecteerd op basis van hun nood aan ondersteuning en hun motivatie en engagement om deel te nemen. Tot januari krijgen zij één keer per week een uur Nederlandse les van een docent van het CBE. Die les vindt plaats in hun eigen zaak. Het lesprogramma wordt individueel en flexibel bepaald in functie van de noden van de ondernemer. Elke handelaar heeft immers een andere achtergrond, een ander basisniveau en verschillende behoeften. Tijdens de lessen wordt zowel aandacht besteed aan de gesproken als de geschreven taal. Er wordt gewerkt rond klantvriendelijkheid en eveneens rond het schrijven van teksten voor marketing en communicatie.

“We zien een goede kennis van het Nederlands als een hefboom voor een betere integratie en een sterker ondernemerschap”, aldus schepen van Economie Wim Jorissen. “We hopen de deelnemende handelaars op deze manier dan ook in te leiden in de Mechelse ondernemerscultuur. We willen hen met dit project aanzetten om meer betrokken te zijn bij handelscomités en overlegorganen, maar ook bijvoorbeeld deel te nemen aan evenementen. We willen per jaar zo’n 20 ondernemingen het traject laten doorlopen.”