REGIO – De winkelgebieden en zones op de N10 tussen Lier en Aarschot zijn afgebakend. Provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant en de betrokken gemeenten Lier, Berlaar, Heist-Op-Den-Berg, Putte, Begijnendijk en Aarschot willen hiermee de balans tussen detailhandel langs de steenweg en in de stads- en dorpskernen herstellen.

Het aanbod aan detailhandel langs snelwegen blijft toenemen en de handelskernen worden vaker geconfronteerd met leegstand. Dat bleek uit een onderzoek van de vijf Vlaamse provincies.

“Dat vraagt om een doordacht ruimtelijk-economisch beleid”, zegt Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Economie. “Steenwegen moeten gesaneerd worden in relatie tot wat er best terug naar de kernen gaat. Over de provinciegrenzen heen zijn zones vastgelegd waar retail niet meer kan of mag groeien. We gaan duidelijk voor kernversterking en zones op steenwegen, zodoende dit voor iedereen economisch leefbaar blijft.”

De aanpak van de N10 moet een voorbeeld voor Vlaanderen zijn.

“Dit komt niet alleen de economie, maar ook de mobiliteit, verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening ten goede”, zegt Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit.

Zonebeleid

De N10 tussen Aarschot en Lier bestaat uit vier zones met elk een eigen toekomstbeeld:

  • No go zone: nieuwe detailhandel is hier niet toegelaten en de bestaande handel zal op termijn verdwijnen.
  • Winkelarme zone: aanwezige detailhandel kan blijven, maar het totale aanbod mag er niet verhogen.
  • Clusterzone: detailhandel met grote behoefte aan ruimte word geconcentreerd.
  • Winkelrijke zone: komen vooral terug in de kernen. Detailhandel wordt er gestimuleerd in combinatie met andere functies zoals wonen.

De visie wordt binnenkort in een actieplan gegoten om tot concrete uitvoering over te gaan. De gemeenten krijgen zo zicht op de nodige stappen die gezet moeten worden.