multiplicomBiotechbedrijf Multiplicom N.V. uit Niel lanceert de CE-IVD niet-invasieve prenatale test (NIPT) ClarigoTM. Met deze nieuwe zeer nauwkeurige bloedtest kunnen laboratoria voor genetische analyse al in het eerste trimester van de zwangerschap belangrijke chromosomale afwijkingen zoals het syndroom van Down opsporen bij het ongeboren kind. Multiplicom wil de test breed beschikbaar maken zodat deze straks kan opgenomen worden in het huidige prenatale screeningsprogramma voor zwangere vrouwen.

Vanaf 8 weken zwangerschap kan het DNA van de baby in het bloed van de moeder worden geanalyseerd. De test bepaalt of er al dan niet een extra kopie aanwezig is van chromosoom 21 (Downsyndroom), 18 (Edwardssyndroom) of 13 (Patausyndroom). “Door de verhoogde gevoeligheid en betrouwbaarheid (veel minder vals-positieve resultaten) ten opzichte van de huidige combinatietest kan bij een groot aantal zwangere vrouwen een invasieve procedure voorkomen worden”, licht Dirk Pollet, CEO van Multiplicom toe. “Dit verhoogt het comfort tijdens de zwangerschap.”

Als bij de foetus meer dan twee kopieën van chromosomen 21, 18 of 13 worden vastgesteld, dan wordt de zwangere vrouw doorverwezen naar de klassieke invasieve procedure voor bevestiging. Hierdoor blijft de huidige beslissingsboom voor verdere opvolging ongewijzigd. “Cruciaal bij prenataal onderzoek is dat zwangere koppels vooraf en achteraf goed geïnformeerd worden over de verschillende mogelijkheden”, benadrukt Dr. Annelies Lust, gyneacoloog gespecialiseerd in verloskunde en echografie.