syntraDe Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits en haar collega van Werk Philippe Muyters brengen dinsdag een bezoek aan de Syntra-campus in Mechelen. Op deze campus stellen jongeren van zowel de leertijd als van het deeltijds beroeps secundair onderwijs zich voor en tonen waarom werkplekleren voor hen werkt. De ministers kunnen zo vanuit de praktijk ervaren dat werkplekleren een uitstekende leerweg is om al doende te leren. Dit bezoek past binnen de ontwikkelingen rond duaal leren. De vele stelsels van leren en werken zullen worden opgewaardeerd tot een volwaardige kwalificerende leerweg.

Op 23 januari keurde de Vlaamse regering de conceptnota Duaal leren – een volwaardig kwalificerende leerweg goed. De VLOR (Vlaamse Onderwijsraad), de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) en de Raad van Bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra formuleren momenteel hun adviezen ivm de conceptnota.

Het belang van de conceptnota mag volgens Syntra niet worden onderschat. Duaal leren, leren via werken in een reële arbeidssituatie, wordt onder andere vanuit Europa beschouwd als een van de mogelijkheden om meer jongeren met een diploma op de arbeidsmarkt te brengen en dus de ongekwalificeerde uitstroom te verminderen.

“Om te komen tot een nieuw duaal stelsel van leren en werken is het duidelijk dat samenwerking tussen Werk en Onderwijs cruciaal is. Voor beide ministers staat dit dossier dan ook hoog op de agenda. Zowel in het onderwijs als in het bedrijfsleven is de bereidheid groot om iets moois neer te zetten, evenwaardig aan de klassieke onderwijstrajecten. De tijd is rijp voor vernieuwing”, aldus Syntra.

Op woensdag 11 maart brengt het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen samen met het departement Onderwijs en Vorming alle stakeholders van dit dossier rond de tafel. Zij zullen het kader van de proefprojecten en toekomstgerichte verkenningen die worden genoemd in de conceptnota definiëren. Vanaf september worden op het terrein duale projecten getest.