Minderhinderplan moet zorgen voor visie Kanaalzone

zuidlijk eilandDe gemeentebesturen, de Vlaamse Milieu-inspectie en de provincie Antwerpen krijgen regelmatig vragen en klachten over het industriegebied op het Zuidelijk Eiland in Wintam. Vooral de bewoners van de nieuwe wijk aan de overkant van de Rupel, op de vroegere terreinen van steenbakkerij Damman in Niel, vrezen gezondheidsrisico’s. Een Minderhinderplan, met een doorgedreven samenwerking tussen overheden en de ondernemerswereld, moet zorgen voor een globale visie voor Kanaalzone.

Bij de milieuvergunningsaanvraag van Bioterra bleek met 1400 bezwaarschriften en ongunstige adviezen van alle gemeenten onlangs nog dat activiteiten zoals bodem– en grondwatersaneringen in deze industriezone niet welkom zijn. Aangezien de provincie bij milieuvergunningsaanvragen rekening houdt met het draagvlak, botsen dit soort bedrijven vaak op een weigering. Ook al zijn hinderlijke activiteiten hier ruimtelijk toegelaten. Met voorstellen en maatregelen binnen een integrale aanpak wil de provincie Antwerpen samen met verschillende partners de problemen op het Zuidelijk Eiland eens en voor altijd aan te pakken.

De Vlaamse Milieumaatschappij gaat op twee locaties meetapparatuur opstellen, namelijk in Ruisbroek ten zuidwesten en in Puurs ten noordoosten van de bedrijven die mogelijk hinder veroorzaken. Waterwegen en Zeekanaal NV uit Willebroek voert op het Zuidelijk Eiland tal van infrastructuurwerken uit om de Schelde en haar zijrivieren veiliger en natuurlijker te maken, rekening houdende met het recreatieve en economische belang. W&Z onderzoekt welke maatregelen mogelijk zijn in het kader van akoestische en visuele aspecten.

De oprichting van een bedrijvenvereniging in de regio Puurs-Bornem met parkmanager-ombudsman moet in onderling overleg de hinder op een integrale manier evalueren, aanpakken en communiceren om het maatschappelijk draagvlak te vergroten. Voka – Kamer van Koophandel Mechelen is bereid deze rol op te nemen en de nodige acties te ondernemen. De gemeentebesturen van Boom, Bornem, Niel en Puurs maakten ondertussen op vraag van de provincie onderling ook bindende afspraken om elkaar te informeren bij milieuvergunningsaanvragen.

Op 25 oktober steken daarvoor de Vlaamse en provinciale milieudiensten, het parket en de politiezones Rupel en Klein-Brabant de koppen samen op een overlegplatform ‘milieuhandhaving’ onder leiding van de Gouverneur. Uit de verzamelde kennis en informatie moeten oplossingen op maat komen. Het is helemaal niet de bedoeling om meteen als overheid alles op te leggen, maar wie hardleers inbreuken pleegt, wordt bestraft. Met de resultaten van het ‘Minderhinderplan’ kunnen de klachten en problemen objectief benoemd worden. Oplossingen op maat kunnen dan vastgelegd worden in die broodnodige globale visie.