nekkerspoelVan 16 februari tot eind mei wordt in de Mechelse wijk Nekkerspoel een nieuwe verkeerscirculatie uitgetest. Dat gebeurt in het kader van het participatieproject Samen voor Nekkerspoel en op vraag van de bewoners. Dit houdt in dat er aan de spoorwegbruggen in de Caputsteenstraat, de Kleine Nieuwedijkstraat en de Sint-Rumoldusstraat geen vrachtwagens, bussen en auto’s meer door zullen kunnen. Er worden stops geplaatst.
In de Grote Nieuwedijkstraat, tussen de Kleine Nieuwedijk- en de Boerenkrijgstraat, wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd voor auto’s, bussen en vrachtwagens. Enkel de bussen van De Lijn kunnen daar wel nog in beide richtingen rijden. De Grote Nieuwedijkstraat zelf blijft tot aan de Kleine Nieuwedijkstraat in beide richtingen bereikbaar via de Nekkerspoelstraat.

Een verkeerslus leidt de auto’s door de Paardenkerkhofstraat, de Nijverheidsstraat en de Varenbosstraat. In die straten geldt eenrichtingsverkeer. In de Kruiskensstraat komt een stop voor gemotoriseerd verkeer om sluipverkeer te verhinderen.

“Mobiliteit is zeker in een groeiende wijk als Nekkerspoel een belangrijk, maar moeilijk thema. De huidige verkeerssituatie zet de wijk onder druk met zowel sluip- en bestemmingsverkeer als zwaar vrachtverkeer. Het was hoog tijd om een aantal knelpunten aan te pakken. Deze opstelling is een proefproject waarmee we willen achterhalen of deze maatregelen een geschikte oplossing zijn om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de wijk te verhogen”, zegt schepen van Mobiliteit Marina De Bie.

Wie vragen of meldingen heeft over de proefopstelling, kan deze telefonisch of online stellen aan het meldpunt via 015 29 83 54 (ma-vrij, 9-12u) of via de meldingskaart op de website van de stad.

Alle meldingen worden opgelijst en gerapporteerd aan het college en de betrokken diensten. Hoogdringende problemen worden zo snel mogelijk opgelost.

Een werkgroep met een twintigtal wijkbewoners werkt tevens aan een alternatief scenario voor de verkeerscirculatie in Nekkerspoel.  In mei ontvangen alle wijkbewoners uitgebreide informatie over het alternatieve scenario. Op 31 mei mogen alle wijkbewoners, handelaars, bedrijven en scholen uit Nekkerspoel zich uitspreken over beide scenario’s: de proefopstelling of het alternatieve scenario. De stad belooft rekening te houden met de resultaten van de stemming.