MECHELEN – De leegstand in het Mechelse kernwinkelgebied is gedaald. Dat blijkt uit een analyse van de dienst economie van de stad Mechelen. Vijf grote leegstaande winkelpaden hebben wel een negatief effect op de cijfers.

“We stellen vast dat de cijfers inzake leegstand de voorbije drie jaar gunstig evolueerden, ook voor het centrum en het kernwinkelgebied. In het kernwinkelgebied is de leegstand teruggedrongen tot 7,9 % eind 2017. Dit is een zeer goed resultaat”, stelt schepen van Economie Katleen Den Roover.

Eind 2015 waren er in de stad op een totaal van 1664 winkels 161 winkels of 9,7% die leegstonden. In het centrum stonden 73 (10,6%) van de 691 winkels leeg en in het kernwinkelgebied stonden 58 (10,6%) van de 547 winkels leeg.

Eind 2017 was de leegstand in de volledige stad met 1619 winkels gedaald tot 8,8% (143 winkels). In het centrum van de stad stonden 60 van de 687 winkels leeg (8,7%) en in het kernwinkelgebied daalde de leegstand tot 7,9% (46 van de 580 winkels).

Kleine winkels

“Vooral kleine winkelpanden met een oppervlakte tot 100 m² staan leeg”, zegt schepen Den Roover. “Het is dan ook goed dat we dit jaar van start gaan met een nieuwe subsidie die o.a. inzet op het samenvoegen van kleine winkelpanden.”

Op het totale grondgebied van Mechelen staan 102 winkels met een oppervlakte van 1-100 m² leeg (totaal 5414 m²). In de categorie 101-200m² staan 22 winkels leeg (3208 m²), in de categorie 201-400m² 9 (2833 m²), in de categorie 401-800m² 4 (2510 m²), in de categorie 801-1600m² 4 (4605 m²) en in de categorie >1600m² 2 (7675 m²). Dat geeft een totaal van 143 leegstaande winkels met een totale oppervlakte van 26245 m².

“Voor een aantal kleine leegstaande winkelpanden is de gevraagde huur ontzettend hoog, met prijzen hoger dan in andere centrumsteden”, aldus schepen Den Roover. “De eigenaars moeten beseffen dat er een overaanbod is aan kleine panden.”

Grote oppervlaktes

Enkele zeer grote oppervlaktes beïnvloeden op negatieve wijze de leegstaande brutowinkelvloeroppervlakte.”Slechts 5 panden (1 in het kernwinkelgebied) zijn goed voor een gezamenlijke leegstaande winkelvloeroppervlakte van 11475 m². Zij zijn goed voor 44% van de leegstaande winkelvloeroppervlakte. Ontwikkelaars onderzoeken reeds andere invullingen voor een aantal van deze panden.”

De grootste leegstaande winkel met een oppervlakte van meer dan 1000 m² is de voormalige Carrefour in de Oscar Van Kesbeeckstraat (4010 m²), gevolgd door Senam in de Lakenmakersstraat (3665 m²), Son in de Adegemstraat (1400 m²), Mediamarkt op de Bruul (1400 m²) en Erato in de Keerbergstraat (1000 m²).

Er wordt op verschillende fronten gewerkt om de leegstand aan te pakken. Met de jaarlijkse retailtour wil de stad grote en kleinere retailers aantrekken om zich in de stad te vestigen en investeerders en ontwikkelaars aanmoedigen om te investeren in retail vastgoed in Mechelen. Er wordt ook repressief opgetreden via de leegstandsbelasting.

“De inzet van Mest voor pop-ups leidt er toe dat heel wat hippe zaken een start maken in Mechelen. In ieder geval geven de resultaten duidelijk weer dat de mix van middelen om Mechelen als winkelstad te versterken aanslaat”, stelt schepen van Economie Katleen Den Roover.