mestTijdens het Unizo-startevent in het Vlaams parlement kreeg de Mechelse vzw MEST een eervolle vermelding vanwege het stimuleren van het lokaal economiebeleid. Een jaar na de lancering van deze proeftuin voor Mechelse starters bevestigt deze pluim de waarde van MEST als economische verrijking voor de stad en haar ondernemers.

Vzw MEST is een samenwerking tussen Thomas More, Unizo en de stad Mechelen. MEST ofwel Mechelse Starters biedt startende ondernemers een proeftuin in de vorm van de tijdelijke bezetting van een leegstaand pand waar ze hun ondernemersidee kunnen toetsen aan de marktrealiteit. Daarbij krijgen ze ondersteuning door ervaren professionals met workshops, netwerkmomenten en coachingsessies.

Burgemeester Bart Somers: “Ook tussen steden en gemeenten bestaat concurrentie. Als je het verschil wilt maken, moet je creatief voor de dag komen, dwarsverbanden leggen en partners zoeken. MEST is daarvan een perfect voorbeeld. Het is één van de vele Mechelse creaties waarmee we ons onderscheiden en op economisch gebied andere steden inspireren.”

Voor alle betrokken spelers creëert MEST een positieve dynamiek. Toon Diependaele, voorzitter van de vzw: “In de eerste plaats werkt MEST drempelverlagend voor mensen die met een ondernemersidee zitten, maar niet onmiddellijk de stap durven zetten naar een eigen zaak. Dat kan zijn door een gebrek aan kennis, door de financiële implicaties van een handelsruimte, het langetermijnrisico… Vzw MEST helpt hen op weg zodat ze voorzichtig de eerste stapjes kunnen zetten op de markt en hun overlevingskansen verhogen. Tegelijkertijd worden de eigenaars van leegstaande panden een jaar vrijgesteld van leegstandsbelasting en bloeien de winkelstraten op doordat leegstaande vitrines uit het straatbeeld verdwijnen. Iedereen vaart er wel bij.”

Sinds de opstart van het project een jaar geleden kwamen al 98 ondernemers aankloppen bij MEST. Schepen van Economie Wim Jorissen is daar heel blij mee. “We willen in Mechelen een positief klimaat creëren voor mensen met ondernemingszin en lokaal talent aanmoedigen hun idee in Mechelen leven te geven. Zo bouwen we samen aan een aantrekkelijke stadskern voor ondernemers en shoppers.”