MECHELEN – De Mechelse HR-organisatie Mentorprise heeft drie jaar gewerkt aan een anonieme case rond Emotionele Intelligentie (EI), geënt op de Belgische arbeidsmarkt. Uit de resultaten van de studie blijkt volgens Mentorprise dat iemands EI-niveau sterk verbonden is met diens zakelijk succes.

De plaats van de mens-medewerker in de organisatie is in volle evolutie. Dit heeft zijn effect in zowat elke sector en bij elk beroep.

“Dé human differentiator van morgen is EI”, zegt Marleen Smekens, Managing Partner van Mentorprise. “Wat artificiële intelligentie van ons mens-medewerkers zal overnemen de komende jaren is een onvoorstelbare takenlijst die blijft groeien. Onze Belgische bedrijven staan dan ook voor een grote uitdaging om diepgaande inzichten te vergaren betreffende het EI-profiel van medewerkers en met die inzichten hun menselijke organisatie van morgen verder uit te bouwen.”

De Mechelse KMO werkt reeds sinds 1991 met EQ-i (Emotional Quotiënt Inventory van MHS) als beoordelingsinstrument voor het selecteren van expert- en managementmedewerkers. Vooral de laatste 5 jaar neemt de vraag hiernaar exponentieel toe. Mentorprise heeft sinds 2014 drie jaar lang gewerkt aan een grote anonieme EI-case, geënt op de Belgische arbeidsmarkt.

Verbanden

“Het doel van de case was verbanden te detecteren tussen het niveau van emotionele intelligentie en iemands (zakelijk) succes, versus eerder klassieke verbanden te leggen tussen afkomst, leeftijd, diploma en iemands (zakelijk) succes. Tussen oktober 2014 en september 2017 hebben we het EI-quotiënt van 300 hoger opgeleide mens-medewerkers in verband kunnen brengen met hun successen. De statistieken tonen effectief aan dat iemands EI-niveau héél sterk verbonden is met iemands succes en ook diens niveau van geluk en welbevinden.”

“Iemands EI-niveau is een grotere differentiator dan afkomst, rijkdom, leeftijd of diploma”, meent Jeroen De Maeyer, COO van Mentorprise. “EI doet niet aan discriminatie en het goede nieuws is dat EI te coachen is. De resultaten van ons onderzoek wijzen naar de juiste weg en liggen in lijn met de actuele thema’s die onze beleidsmakers behandelen: een focus op competenties en persoonlijkheidskenmerken, op burnout-preventie, loopbaanontwikkeling en welbevinden. Maatschappelijk bekeken, zouden we reeds van op de schoolbanken met EI moeten werken.”