Meer winkeldiefstallen in Mechelen

winkeldiefUit het derde kwartaalrapport criminaliteit van de stad Mechelen dat werd voorgesteld door burgemeester Bart Somers en adjunct-korpschef Maurice Dommicent van de Mechelse politie blijkt dat er heel wat winkeldiefstallen worden gepleegd in Mechelen.

In het derde kwartaal van dit jaar werden 70 winkeldiefstallen vastgesteld in Mechelen. Dat is exact evenveel als in hetzelfde kwartaal van 2013, maar in vergelijking met 2002 betekent het een stijging met 23%.

Ook in het eerste semester van dit jaar werd een aanzienlijke stijging van het aantal winkeldiefstallen opgemerkt ten opzichte van 2002. Toen ging het zelfs om +58%. Burgemeester Bart Somers weet het toen aan het feit dat nu meer aangifte wordt gedaan van winkeldiefstallen dan in het verleden omdat de overtreders nu worden gestraft via administratieve boetes.

De negatieve cijfers van de winkeldiefstallen vallen des te meer op omdat de criminaliteitscijfers van Mechelen voor de rest zeer positief zijn.