Meer starters in provincie Antwerpen

starterIn het eerste kwartaal van dit jaar daalde het aantal starters in België met 3 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In het eerste kwartaal startten 20.726 Belgische ondernemers. Dat zijn 629 starters minder dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het informatiekantoor Graydon die Unizo kon inkijken. De cijfers van de provincie Antwerpen zijn beter dan het nationaal gemiddelde: in onze provincie steeg het aantal starters in het eerste kwartaal met 1,2%.

In Vlaanderen nam het aantal starters met 1,8% af, van 21.355 vorig jaar naar 20.726 dit jaar. In Wallonië is de daling ten opzichte van vorig jaar meer uitgesproken met -4,4%. Het aantal starters daalde er van 5.660 in 2014 tot 5.414 dit jaar. Brussel noteert een daling met 3,6% en telt 5.414 starters tijdens de eerste 3 maanden van 2015.

Alle provincies laten een daling van het aantal starters noteren gedurende het eerste kwartaal, met uitzondering van Namen (+2,8%), Waals-Brabant (+1,9%) en Antwerpen (+1,2%). In de provincie Antwerpen waren er in het eerste kwartaal van 2015 3.438 starters, tegen 3.396 in dezelfde periode in 2014. Het is van 2011 geleden dat er in het eerste kwartaal nog zoveel startende ondernemingen waren in Antwerpen.

Voor Unizo zijn de cijfers een bewijs dat één vogel de lente nog niet maakt. De ondernemersorganisatie verwijst naar de goede resultaten van vorig jaar, waarbij het aantal starters toenam. Volgens Unizo is het noodzakelijk om te blijven timmeren aan een gunstig ondernemersklimaat. De toegang tot de financiering voor startende ondernemers kan nog altijd beter. Daarnaast moeten alle overheden volgens Unizo blijven inzetten op administratieve vereenvoudiging. Het aantal reglementeringen, de vele paperassen en de vergunningsvoorwaarden zijn voor kandidaat-ondernemers een struikelblok. Tenslotte is het sociaal statuut van zelfstandigen nog voor verbetering vatbaar. Nog al te vaak weerhoudt het beperktere sociale statuut mensen om te starten als zelfstandige ondernemer.

Een lijst van startende ondernemingen in de regio vindt u hier.