Om de twintigste verjaardag van de Plantyn Algemene Wereldatlas te vieren, heeft de Mechelse uitgeverij Plantyn samen met de KU Leuven extra aandacht besteed aan de nieuwste editie van de atlas, die op 11 februari werd voorgesteld op de GEO-dag in Antwerpen.

De Plantyn Algemene Wereldatlas is al twee decennia een vaste waarde in de Vlaamse klaslokalen. De nieuwste editie van de atlas speelt meer dan ooit in op actuele thema’s zoals duurzaamheid en klimaat, maar besteedt ook aandacht aan bodem, toerisme en migratie.

Pieter Heeman, uitgever aardrijkskunde en atlassen van Plantyn: “Onze atlas verschijnt in een oplage van 54.500 exemplaren. Daarmee is het de meest gebruikte atlas in Vlaamse en Brusselse scholen. De atlas is beschikbaar vanaf maandag 13 februari. Aangezien het een schoolatlas is, is hij vaak niet in de reguliere boekhandels te verkrijgen. Hij kan wel steeds besteld worden via onze webshop of onze klantendienst.”

De atlas werd niet gedrukt in Mechelen. “Dat gebeurde in Amersfoort (NL) bij drukkerij Wilco”, zegt Pieter Heeman. “Zij hebben de expertise die nodig is om een complexe uitgave als een atlas te drukken.”

Weervrouw en klimaatspecialist Jill Peeters is enthousiast over de atlas. “Deze Algemene Wereldatlas is de ideale plek om in te verdwalen. Je kan je niet voorstellen hoeveel verhalen en hoeveel kennis er achter elke kaart schuilgaan. Ik ben ook blij dat er in deze atlas aandacht is voor de Europese energieproductie. En dat er ook klimaatkaarten in staan, is natuurlijk mooi meegenomen.”

Pieter Heeman belichtte eveneens de samenwerking met de Leuvense universiteit. “Om een aardrijkskundige atlas te ontwikkelen die aan alle hedendaagse wetenschappelijke en didactische eisen voldoet, is de expertise vanuit academische hoek onontbeerlijk. De inbreng van professor Etienne Van Hecke, professor Gert Verstraeten, oud-lector Dirk Vanderhallen en hun medewerkers is bepalend geweest voor de constante hoge kwaliteit van de Plantyn Algemene Wereldatlas”, aldus Heeman. “Ze verzamelden statistische data en vertaalden die naar basiskaarten, waarmee professionele cartografen op hun beurt aan het werk gaan.”