InnovationgameDe Mechelse start-up The Forge wordt officieel een spin-off van de Universiteit Gent. De onderneming wil een brug slaan tussen wetenschappelijke kennis over innovatie en de bedrijfswereld.

Innovatie maakt opgang als buzzword, maar het is niet altijd even duidelijk wat het nu juist betekent, of hoe je innovatie stimuleert in bedrijven. En dat terwijl er bijzonder veel degelijk wetenschappelijk onderzoek is dat inzicht, tests en technieken opleverde om innovatie te meten en te stimuleren. Om die kennis naar de ondernemerswereld te brengen, werd het Mechelse bedrijf The Forge opgericht. De onderneming wil ondernemingen begeleiden bij hun innovatieprocessen.

The Forge is voortgesproten uit de VIGOR-onderzoeksgroep, die vier jaar lang zelf onderzoek naar innovatie verrichtte en de wetenschappelijke kennis rond innovatie in kaart bracht. Eén van de diensten van The Forge is een innovatiegame om die verzamelde kennis op een interactieve en speelse manier te verspreiden. Voor het spel moeten deelnemers zelf een start-up oprichten en worden ze met enkele uitdagingen geconfronteerd om innovatie te stimuleren in hun eigen bedrijf. De spelers krijgen telkens enkele mogelijke beslissingen voorgeschoteld om innovatie te stimuleren, waarvan er  één de beste keuze is volgens de huidige wetenschappelijke kennis. Spelers die de juiste keuzes maken, kunnen hun bedrijf verder uitbouwen. De vragen/cases die voorgelegd worden, bundelen de belangrijkste wetenschappelijke bevindingen rond innovatie en zetten een paar misverstanden recht, die ook in de praktijk voorkomen.

Michaël Van Damme, die The Forge mee heeft opgericht, is tevreden over de samenwerking met de UGent. “We willen vermijden dat innovatie een hol begrip wordt en de term opnieuw de inhoud geven die hij verdient. Met deze samenwerking tonen we dat academisch onderzoek wel degelijk praktisch toepasbaar is in de bedrijfswereld. Bedrijven hoeven dus niet opnieuw het warme water uit te vinden, maar kunnen nu meegenieten van bestaande, onderbouwde inzichten, metingen en technieken.”

Ook Geert De Wael, de andere oprichter van The Forge, is enthousiast: “Zo’n samenwerking met de universiteit betekent voor ons een enorme ondersteuning op inhoudelijk vlak en geeft ons de nodige geloofwaardigheid om mee te dingen naar belangrijke innovatietrajecten.”

Professor Frederik Anseel van de vakgroep Personeelsbeleid-, Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de UGent steunt de samenwerking: “De motor om succesvol te innoveren, zit in de communicatie. Dat The Forge daarop focust, is cruciaal. Zulke samenwerkingen zijn ook belangrijk voor de Universiteit Gent, om ons nut voor de bedrijfswereld te onderstrepen.”

Een lijst met starters uit de regio vindt u op onze overzichtspagina.