MECHELEN – Het Mechelse stadsbestuur heeft een doorbraak in het project van de voormalige bedrijfssite Huyghebaert in Mechelen-Zuid. De gedeeltelijke functiewijzing werd goedgekeurd onder een aantal voorwaarden. Een deel blijft voorbestemd voor bedrijfsactiviteiten, een ander deel zal met recreatie worden ingevuld.

De voormalige bedrijfssite van voedingsgroothandel Huyghebaert, die aansluit bij het industrieterrein Mechelen-Zuid, wordt in de toekomst grondig gerenoveerd. Dat gebeurt op vraag van eigenaar Bremhove die het pand uit 1957 nieuw leven wil inblazen. Het gebied was bestemd als zone voor industriële nijverheid, maar het stadsbestuur keurde vandaag de vergunningsaanvraag voor een gedeeltelijke functiewijziging goed.

“De site is vergund als bedrijfsinrichting en de bedrijvigheid blijft binnen de huidige aanvraag dan ook grotendeels behouden”, zegt Greet Geypen, schepen van Stedenbouw. “Enkel een deel van de site, met name 4.275 vierkante meter, zal worden ingevuld met recreatie. Die zal bestaan uit een padelclub en een trampolinezaal.”

Zowel de buurtbewoners als de aanvragers van de functiewijziging zijn daar vragende partij voor.

Specifieke voorwaarden

Voor het stadsbestuur is ook een groenbuffer essentieel voor de inpassing van de bedrijvigheid in de woonomgeving, maar een inrichtingsplan voor de buffer werd niet in het bijzonder plan van aanleg bijgevoegd. Daarom sluit de stad heel de buitenaanleg, inclusief loskades, uit de aanvraag. Daarvoor zal dus een nieuw voortraject moeten worden opgestart.

Verder zal de woonwijk gevrijwaard worden van verkeer. In de voorwaarden staat dan ook dat alle toegangen tot de site afgesloten moeten worden van auto- en of vrachtverkeer, met uitzondering van de in- en uitrit aan de Kruisbaan.