vleeshalleCaroline Gennez (sp.a) stelt voor om de Oude Mechelse Vleeshalle, naar het voorbeeld van Lissabon, Rotterdam en Madrid, om te vormen tot een overdekte markt.

“Ook Mechelen heeft hiervoor het potentieel, zij het op onze schaal. De Oude Mechelse Vleeshalle is op zoek naar een nieuwe eigenaar en dit biedt mogelijkheden. De voormalige Stedelijke Vleeshal in de Huidevetterstraat, gebouwd in 1881 naar een ontwerp van de architect Louckx, is een beschermd monument en erg waardevol vanwege haar bijzondere architectuur. De Oude Vleeshalle is op en top Mechels, want het stadswapen en het opschrift In fide constans sieren de rondboogpoorten. De halconstructie kent een boeiende geschiedenis en met een vernieuwend voorstel wil sp.a Mechelen de Vleeshalle ook een hedendaagse toekomst geven. Een monument in het centrum van de stad, net achter de vernieuwde Clarenhofsite en het toekomstige Open Huis Mechelen Morgen kan zeker een prachtige winkel- en horecabestemming gebruiken.”

“In plaats van dat de partijen in de Vlaamse regering megalomane shoppingcentra als Uplace goedkeuren, investeert men beter – samen met lokale overheden en private partners – in de winkelbeleving in onze lokale stadskernen”, meent sp.a-fractieleider Caroline Gennez. “Zo kan Mechelen zelf haar potentieel verder benutten. De beleving van Mechelaars en bezoekers kan divers zijn, van fun- en ketenshoppen op de vernieuwde Bruul over speciaalzaakshoppen op de IJzerenleen en de Onze-Lieve-Vrouwestraat tot de mercadobelevenis in de Oude Vleeshalle. Allemaal even authentiek, op voorwaarde dat de focus ligt op kwaliteit. Mechelen is het grootste historisch shoppingcentrum van Vlaanderen, een overdekte mercado kan zorgen voor die extra kers op de taart.”

De stad neemt volgens Gennez best het voortouw voor de inrichting van de Oude Vleeshalle als mercado. “Dat betekent evenwel niet dat ze de volledige inrichting en ontsluiting van het beschermde monument zelf moet financieren. Wel kan de stad met behulp van de Vlaamse Erfgoedkluis privé-investeerders aantrekken voor de exploitatie. Via het rollende investeringsfonds voor onroerend erfgoed kan Mechelen er mee voor zorgen dat de publieke waarde van het patrimonium niet verloren gaat.”