De stad Mechelen vraagt vanaf 2017 aan de handelaars uit de binnenstad of de stationsomgeving, die publiek toegankelijke ruimte(s) hebben, een bijdrage om Mechelen te promoten. De opbrengst van deze zogenaamde promotaks wordt jaarlijks door de stad geïnvesteerd in de lokale economie. Hoe dat precies zal gebeuren, beslissen de handelaars en stad samen.

Hoeveel elke handelaar betaalt, hangt af van de ligging van het pand (kernwinkelgebied, binnenstad of stationsomgeving) en van de oppervlakte. Kleinere zaken zullen minder moeten betalen dan grote zaken.

Zaken met een oppervlakte die kleiner is dan 150 m² betalen in de binnenstad en stationsomgeving 100 euro en in het kernwinkelgebied 200 euro. Heeft een zaak een oppervlakte tussen de 150 en 600 m², dan zijn de bedragen respectievelijk 200 en 400 euro. Zaken groter dan 600 m² betalen 300 of 600 euro, afhankelijk van de ligging.

Onder binnenstad en stationsomgeving vallen H. Consciencestraat, Koning Albertplein, Leopoldstraat, Stationsplein en Stationsstraat.

Het kernwinkelgebied bestaat uit Adegemstraat (1-10), Befferstraat, Blauwhondstraat, Borzestraat, Botermarkt, Bruul, D. Boucherystraat, Geitestraat, Graaf van Egmontstraat, Grootbrug, Grote Marktn Guldenstraat, Hanswijkstraat (1-12), Hoogstraat, IJzerenleen, Kardinaal Mercierplein, Korenmarkt, Nauwstraat, Nieuwwerk, OLV-Straat, Onder-den-Toren, Scheerstraat, Schoenmarkt, St. Romboutskerkhof, Steenweg, Veemarkt, Vijfhoek, Vismarkt en Wollemarkt.

De invoering van de promotaks werd vooraf uitvoerig besproken met de handelsadviesraad, de handelscomités en UNIZO. “Het gaat om extra middelen die worden gecreëerd, en waarmee nieuwe initiatieven voor promotie kunnen worden uitgewerkt. We willen de handel en horeca meer dan in het verleden betrekken bij de promotie van Mechelen als winkelstad. De promotaks moet in veelvoud terugverdiend worden”, verduidelijkt schepen van Economie Katleen Den Roover.

De volgende handelaars zijn voor een jaar vrijgesteld van de taks: handelaars die hun zaak pas opstarten na 1 januari van het belastbare jaar, handelaars die via vzw MEST tijdelijk een zaak hebben in een leegstaand pand en handelaars wiens zaak kampt met langdurige werken aan het openbaar domein. De promotaks geldt ook niet voor marktkramers, logies, vrije beroepen (zoals dokters en advocaten) en niet-commerciële instellingen.

Alle handelaars worden uitgenodigd op een van de infosessies begin december en begin februari, of kunnen hun vragen over de promotaks stellen via economie@mechelen.be.