grondtransport90.000 m³ grond die werd uitgegraven voor de aanleg van de toekomstige stationsparking in Mechelen wordt door aannemer R. & A. De Cubber uit Brakel de komende weken vervoerd naar het Logistiek Park Waasland aan de Schoorhavenweg in Beveren. De grond zal er worden gebruikt om een nieuw bedrijventerrein op te hogen.

De Cubber werkt in onderaanneming van THV AB-Valens uit Borgerhout.

Het voorbije half jaar is al iets meer dan 60.000 m³ uitgegraven grond vertrokken van de werf aan de Hanswijkvaart. Deze grond werd voornamelijk uitgegraven voor de constructie van de diepwanden. Nu deze diepwanden klaar zijn – ze worden momenteel verankerd – dient zich een nieuwe fase aan: het uitgraven van de kuip waarin de Mechelse stationsparking zelf zal worden aangelegd. Bij de graafwerken voor de diepwanden was er slechts een beperkte manoeuvreerruimte, maar nu kan de aannemer veel vrijer werken en meerdere graafmachines tegelijk inzetten. Daardoor kan de intensiteit van de transporten worden verhoogd. De aannemer zet een twintigtal vrachtwagens in die elk zeven tot acht ritten per dag kunnen maken. Elke vrachtwagen is in staat om ongeveer 15 m³ grond te vervoeren.

“Het was voor de aannemer niet gemakkelijk om op relatief korte afstand een plaats te vinden waar een grote hoeveelheid grond nodig was, en die grond moest dan ook nog geschikt zijn”, zegt Rudy Van Camp, woordvoerder van Mechelen in Beweging. “De grond die nu wordt weggevoerd, kan probleemloos worden gebruikt in bouwprojecten. Een dergelijke bestemming vond De Cubber uiteindelijk in het Logistiek Park Waasland. Daar zal de 90.000m³ Mechelse grond gebruikt worden voor de ophoging van een toekomstig bedrijventerrein.”
Belangrijk is ook dat het grondtransport gedeeltelijk in de vakantiemaand augustus kan gebeuren, op een moment dat de vrachtwagens niet gehinderd worden door de sperperiodes die werden ingesteld om de veiligheid op en rond de Colomabrug en de nabijgelegen school te garanderen.

Met het grondtransport wordt een volgende stap gezet in de constructie van de stationsparking die midden 2016 klaar moet zijn.