stationDe grond die wordt uitgegraven voor de parking van het stationsproject Mechelen in Beweging zal voortaan ’s nachts worden afgevoerd naar het Logistiek Park Waasland aan de Schoorhavenweg in Beveren. Dat is beslist door aannemer R & A De Cubber uit Brakel  in overleg met het stadsbestuur en na advies van het Team Minder Hinder.

Sinds half augustus verhuist er elke week meer dan 10.000m³ Mechelse grond naar Beveren. De aannemer die de grondwerken uitvoert, kan de uitgegraven grond daar kwijt op een industriezone in de Waaslandhaven. Tijdens de vakantieperiode kon het grondtransport zonder problemen overdag gebeuren, maar nu het schooljaar opnieuw begonnen is, is dat moeilijker. De vrachtwagens met grond mogen ’s morgens en ’s avonds als de scholen beginnen of eindigen niet meer over de Colomabrug rijden. De vrachtwagens ondervinden ook nogal wat verkeershinder op de Antwerpse Ring.

Om de transporten vlotter te laten verlopen, werd na goedkeuring door het schepencollege beslist om vanaf maandag 8 september alleen nog te rijden tussen 19 en 6 uur, wanneer er nauwelijks verkeer is op de Colomabrug en Colomalaan.
Het uitgraven zelf zal nog wel overdag gebeuren. De aannemer legt de uitgegraven grond klaar op de werf, zodat de vrachtwagens ’s nachts snel kunnen worden geladen. Daardoor blijft ook de nachtelijke hinder door de werfactiviteit beperkt.

De andere werftransporten, zoals het aanvoeren van beton of andere bouwmaterialen, gebeuren nog wel overdag. Ook grond die niet naar Beveren moet, wordt overdag weggevoerd, maar dat is slechts een beperkte hoeveelheid.