Mechelse gevangeniswerkplaats zoekt werk

cellmadeDe gevangenis van Mechelen zoekt bedrijven die werk willen uitbesteden aan de gedetineerden die in de gevangeniswerkplaats werken.

“De regie van de gevangenisarbeid staat in voor de tewerkstelling van gedetineerden. Hiervoor werken wij samen met bedrijven. In november lanceerden wij een imagocampagne en sedertdien dragen wij gevangenisarbeid uit onder de naam Cellmade. Voor de gevangenis in Mechelen zijn wij nog op zoek naar extra tewerkstelling voor gedetineerden en dus bedrijfsleiders die nood hebben aan competente en goedkope arbeidskrachten”, zegt Ati Wetzels, directeur van Cellmade Hasselt/Leuven waar ook Mechelen onder valt.

Het werk dat in gevangeniswerkplaatsen kan worden uitgevoerd, is heel divers. “Gedetineerden worden binnen onze werkplaatsen ingeschakeld voor handenarbeid (verpakken, plooien, monteren, mailings klaarmaken, kartonnage…), voor technische taken (elektrische montages, coderen van gegevens, scannen van documenten) en industriële activiteiten (in de schrijnwerkerij, smidse, drukkerij, landbouwuitbating en kleermakerij). De volumes die we kunnen verwerken, hangen natuurlijk sterk af van de aard van het uit te voeren werk.”

Op nationaal niveau werken momenteel zo’n 1.100 gedetineerden binnen de werkplaatsen van 35 Belgische inrichtingen. “In onze zone (gevangenis Hasselt, Leuven Centraal, Leuven Hulp en Mechelen) werken zo’n 220 gedetineerden in de werkplaatsen. In onze regio zouden we nog minstens 100 gedetineerden extra te werk kunnen stellen. Specifiek voor Mechelen gaat het om 10 à 15 extra. Mechelen is immers een vrij kleine inrichting met 1 werkplaats. In bv. Leuven Centraal beschikken we over 5 werkplaatsen waar we nog heel wat ruimte en mankrachten ter beschikking hebben.”