Het aantal faillissementen in het arrondissement Mechelen blijft zeer hoog. Dat blijkt uit de Graydon Barometer Faillissementen voor september. In september van dit jaar waren er bijna 50% meer faillissementen dan in dezelfde maand in 2016.

Uit de Graydon Barometer blijkt dat het aantal faillissementen in ons land in de maand september gedaald is met bijna 7 % ten opzichte van een jaar geleden. Tijdens de eerste negen maanden van 2017 waren er in totaal 7.770  faillissementsuitspraken, ofwel een toename van 5,1 % tegenover dezelfde periode vorig jaar.

In september gingen in totaal 1.091 bedrijven failliet. Dat is 6,9 % minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon: “Dat is opmerkelijk, want de maand september laat traditioneel het hoogste aantal faillissementen van het jaar noteren. Dat is dit jaar niet het geval. We zagen een toename in het eerste deel van dit jaar, en de cijfers van september breken met die trend. Met dit faillissementsaantal vallen we terug op een niveau dat te vergelijken valt met de septembermaanden van 2009 en 2010.”

Stijging

Het arrondissement Mechelen volgt de trend echter nog wel, want hier zijn de cijfers niet rooskleurig. In de periode van januari tot en met september waren er in het arrondissement 188 faillissementsuitspraken, tegen 138 in 2016. Dat staat gelijk aan een stijging met 36,23%. Mechelen is het enige Antwerpse arrondissement waar de cijfers in het rood staan. In Antwerpen en Turnhout is het aantal faillissementen gedaald.

Ook voor de maand september zijn de cijfers in Mechelen niet goed. Vorig jaar werden in september 15 bedrijven failliet verklaard. Dit jaar zijn er dat 22, wat overeenkomt met een stijging van 46,67%. In de arrondissementen Antwerpen en Turnhout was er vorige maand een forse daling van het aantal faillissementen, vergeleken met dezelfde maand in 2016.