trouwzaal stadhuis MechelenSteurs Elektrotechniek en GVK, beide Mechelse bedrijven, gaan de verlichting en de stookplaats van het Mechelse stadhuis vernieuwen.

De verlichting in de trouwzaal van het Mechelse stadhuis is aan vernieuwing toe. De opdracht daarvoor is door het college van burgemeester en schepenen gegund aan de Mechelse firma Steurs Elektrotechniek bvba.

“Koppels die huwen in het Mechelse stadhuis, doen dat in één van de prachtigste gotische zalen van ons land. Met een geoptimaliseerde verlichting, die desgewenst kan worden gedimd, zal dit binnenkort nog sfeervoller dan nu kunnen verlopen”, stelt schepen van Burgerzaken Marc Hendrickx (N-VA).

“Onlangs is de vochtproblematiek in de trouwzaal van het stadhuis aangepakt en opgelost. Ook zijn er recent nieuwe lopers uitgerold en werden de muren herschilderd. Dit alles maakt dat huwelijken in Mechelen een nog kwalitatievere omkadering krijgen”, aldus schepen van Openbare Werken Christiaan Backx (N-VA).

De kostprijs voor de vernieuwing van de verlichting in de trouwzaal van het Mechelse stadhuis bedraagt 32.795,84 euro (inclusief btw).

Tevens wordt de stookplaats van het stadhuis binnenkort gerenoveerd. De uitvoering hiervan gebeurt eveneens door een Mechels bedrijf, G.V.K. nv.. Het budget van dit project is 99.764,26 euro.