KoenAnciauxHet Sociaal Huis Mechelen maakt werk van de opening van een sociaal restaurant in de stad. Dit is opgenomen in de begroting met een jaarlijkse dotatie van 80.000 euro. De opening is gepland voor september van dit jaar. Schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis, is nog op zoek naar extra financiële steun.

Groep INTRO vzw zal het sociaal restaurant in Mechelen exploiteren. Zij staan voor 100% achter het concept van een restaurant dat ook een sociaal tewerkstellingsinitiatief is. Activering, integratie en emancipatie van langdurig werklozen en nieuwe burgers via een veilige leer- en werkomgeving, zijn enkele van de vele doelstellingen. “We willen mikken op een sociale mix van bezoekers. Het restaurant is voor iedereen toegankelijk maar er is extra aandacht voor mensen die er het meeste nood aan hebben. Het is belangrijk dat een basisbehoefte zoals een volwaardige, gezonde maaltijd ook voor hen beschikbaar is”, vertelt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis Mechelen.

Om dit initiatief vorm te geven, zullen verschillende sociale organisaties meewerken. “De knowhow van de organisaties die elke dag werken met mensen die in armoede leven is belangrijk om keuzes te maken over belangrijke aspecten”, aldus schepen Koen Anciaux. Het restaurant moet met verschillende maaltijdprijzen toegankelijk zijn voor alle Mechelaars en is niet alleen naar ouderen gericht. “Het is ook zeker niet onze bedoeling te concurreren met de diverse cafés en restaurants in onze stad die goedkope dagschotels aanbieden. Ik ben ervan overtuigd dat we een ander publiek zullen aanspreken, zelfs verschillend van de gebruikers van onze lokale dienstencentra. We gaan eerder werken aan het creëren van een synergie met onze wijk- en dienstencentra.”

Koen Anciaux doet tevens een oproep aan sympathiserende Mechelaars, serviceclubs, sportclubs, bedrijven, filantropische organisaties, kortom iedereen die mee wil participeren aan dit project via een systeem van steunlidmaatschap. Vormen van aandeelhouderschap kunnen ook verder worden ontwikkeld. Geïnteresseerden kunnen dit kenbaar maken via koen.anciaux@mechelen.be.