In de begroting van 2017 en de planningsperiode tot 2020 voert de stad Mechelen opnieuw een lastenverlaging door op verscheidene niveaus. Zo zakken de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de vijfde keer sinds het jaar 2000. Deze keer verlagen ze van 1510 naar 1490.

“Het voortduren van de lastenverlagingen als rode draad over de grenzen van opeenvolgende bestuursperiodes heeft een belangrijk voordeel”, zegt burgemeester Bart Somers. “Het bezorgt vertrouwen aan ondernemers in de toekomst van onze stad en zorgt voor een duurzaam aantrekkelijk ondernemersklimaat. Het zijn immers ondernemingen die instaan voor de helft van de opbrengst van de onroerende voorheffing. Dat is logisch, want het gaat om een belasting die gekoppeld is aan oppervlakte. Minder onroerende voorheffing scheelt dus vooral een slok op de borrel voor ondernemingen en organismen.”

Het stadsbestuur wil op die manier Mechelen nog sterker profileren als ondernemingsvriendelijke stad. “We zullen ons nog scherper aftekenen tegenover andere Vlaamse centrumsteden omdat de trend van de belastingen daar  in stijgende lijn gaat. De voorbije jaren zijn steeds meer toonaangevende bedrijven zich in Mechelen komen vestigen. Dat heeft uiteraard te maken met de gunstige ligging. Maar die is niet nieuw. Het moeten dus wel het gunstig ondernemingsklimaat en de betaalbaarheid van Mechelen zijn die  vele internationale spelers finaal over de lijn duwen.  Alles wijst erop dat we de komende jaren nog belangrijke headquarters van internationale bedrijven in Mechelen zullen mogen verwelkomen.”

Het stadsbestuur wijst erop dat niet alleen de grote ondernemingen, maar ook kleine zelfstandigen welkom zijn in Mechelen. “De zelfstandigen die hun beroepsactiviteit niet thuis uitoefenen, moeten vanaf 2017 het basisbedrag van  deze belasting per vestiging t.w.v.  50 euro niet meer betalen. Over wie gaat het? De tuinman, de DJ, de fitnessinstructuur, de pedicure aan huis, enz. Voor de stad betekent dit een minderopbrengst van 150.000 euro per jaar.”