MECHELEN – Er is een doorbraak in het project van stad Mechelen om windmolens op haar eigen grondgebied te realiseren. Na jaren zoeken naar partners, engageren nu ook Eoly, Eneco Wind Belgium en burgercoöperatie Ecopower zich.

Stad Mechelen heeft de ambitie om niet alleen het energieverbruik en de CO2-uitstoot terug te dringen, maar ook in eigen groene elektriciteitsproductie te voorzien. Momenteel komt die productie voornamelijk van zonnepanelen. Per gerealiseerde windmolen zou dat bijna 40 procent meer betekenen, wat overeenkomt met het elektriciteitsgebruik van zo’n 1.200 gezinnen.

“Ik ben verheugd dat we samen een realistisch plan van aanpak hebben opgesteld. Het komt er nu op aan om ook de administratieve doorlooptijd tot de feitelijke ontwikkeling goed te bewaken en op te volgen”, zegt burgemeester Bart Somers.

Langdurig proces

In 2015 liep het zoektraject nog op een sisser af, maar provinciegouverneur Cathy Berx blies het overleg met kandidaat-ontwikkelaars nieuw leven in.

“Het doet me veel plezier dat we samen met de partners en stad Mechelen vandaag deze stap kunnen zetten”, aldus Cathy Berx. “Dat inzetten op een kwaliteitsvol voortraject rendeert, wordt hier bewezen. Even noodzakelijk is een stadsbestuur dat overtuigend mee het voortouw neemt in windmolenprojecten. Daar is politieke visie en moed voor nodig want het impliceert een moeilijke evenwichtsoefening.”

Marina De Bie, schepen van Energie en Klimaat vult aan: “Het blijft belangrijk dat alle Mechelaars kunnen participeren in de realisatie van windturbines zodat dit een project voor en door de Mechelaars wordt.”

Het vinden van goede locaties voor windturbines wordt nu de meest uitdagende opdracht. De partijen zullen de zoekzones nu op elkaar afstemmen.