veiligverkeerMechelen is prominent aanwezig op de conferentie die de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, zelf ook gevestigd in Mechelen, op 2 december samen met de Vlaamse overheid, het Vlaams Parlement, Ethias en Prebes organiseert rond het thema Werknemers veilig in het Verkeer.

Woon-werkverkeer is een dagelijkse noodzaak voor de meeste werknemers, maar het leidt tot zeer veel ongevallen, sommige dodelijk, vaak met letsel tot gevolg. Arbeidsongevallen in het verkeer zijn bovendien dikwijls ernstig en leiden vaker tot blijvende arbeidsongeschiktheid dan andere arbeidsongevallen.

Gelukkig groeit bij een aantal bedrijven – van multinationals tot kmo’s – het bewustzijn dat een goed preventiebeleid inzake verkeersongevallen belangrijk is. Tijdens de conferentie Werknemers veilig in het verkeer laten de organisatoren die bedrijven aan het woord. Zij leggen uit welke winst ze boeken door in te zetten op verkeersveiligheid en welke maatregelen ze hiervoor nemen.

Eén van de sprekers op de conferentie die plaatsheeft in het Vlaams parlement is Enid Zwerts, senior adviseur verkeersplanning van het Mechels studiebureau voor verkeer en mobiliteit Mint, waar zestien mobiliteitsexperten actief zijn. Zij zal de resultaten voorstellen van een coachingprogramma rond verkeersveiligheid dat werd geïmplementeerd bij een aantal bedrijven. Enid Zwerts is expert in het onderzoeken en evalueren van maatregelen rond verkeersveiligheid en mobiliteit.

Vertegenwoordigers van een aantal bedrijven die investeren in preventiemaatregelen ivm veilig woon-werkverkeer komen getuigen over het nut van dergelijke maatregelen. Er is onder meer een getuigenis van Kristel De Meyer, safety & health manager van DuPont de Nemours uit Mechelen die het zal hebben over Driving Safety en Off The Job-programma’s. Ronny Van Den Driesch, audit & vehicle manager van Carglass dat onder meer een vestiging heeft in Mechelen, praat over veiligheid als rode draad bij zijn bedrijf.