shoppenMechelen versterken en promoten als winkelstad. Dat is de ambitie van het actieplan Mechelen Winkelstad waar het stadsbestuur en de Mechelse handelaars samen hun schouders onder zetten. Het plan zet vooral in op bereikbaarheid, stadsvernieuwing, slimme toepassingen en samenwerking tussen handelaars en stadsbestuur.

De handelaars vinden het belangrijk dat het plan in de eerste plaats inzet op bereikbaarheid. Daarom gaat veel aandacht naar bijkomende parkeerplaatsen. Met alle geplande projecten komen er de eerstvolgende jaren maar liefst 3.042 parkeerplaatsen bij, gekoppeld aan een aangepast en uitgebreid parkeergeleidingssysteem.

Ook het openbaar vervoer wordt geoptimaliseerd. “Er komt een proefproject met De Lijn”, zegt schepen van Mobiliteit Marina De Bie. “Mechelen wordt een van de drie proefregio’s waar de dienstregeling vanuit de gemeente wordt gestuurd. Ook de Shopping Shuttle blijft bestaan, maar wordt efficiënter ingezet, met een rechtstreekse verbinding tussen randparking Douaneplein en de Grote Markt. Ook al de inspanningen rond stadsdistributie zijn een versterking voor de lokale handel. Daarom wordt ook het promoten van milieuvriendelijke leveringen en het gebruik van slimme boxen (zoals levering in lockersystemen aan de randparkings of in individuele pakjesbrievenbussen) in het plan opgenomen.”

Ook voor stadsvernieuwing wordt een versnelling hoger geschakeld. “Als we de voorbije jaren ergens het verschil hebben gemaakt, dan is het wel op het vlak van stadsvernieuwing”, zegt burgemeester Bart Somers. Daar wordt nog meer op ingezet. “Met tal van stadsvernieuwingsprojecten geconcentreerd rond de hoofdwinkelassen wordt het kernwinkelgebied nog aantrekkelijker gemaakt. Blikvangers hierbij zijn de heraanleg van de Boucherystraat en de drie winkelwandelstraatjes tussen Bruul en IJzerenleen. De IJzerenleen zelf wordt een terrassenplein met creatieve belevingsprikkels. Die ingrepen moeten vooral het funshoppen stimuleren. Ook de oprichting van een gezamenlijk Mechels commercieel e-platform en lopende en nieuwe citymarketinginitiatieven rond Mechelen Kinderstad, mmMechelen Feest, Mechelen Morgen en Op.Recht.Mechelen moeten daartoe bijdragen.”

Handelaars en stadsbestuur trekken aan hetzelfde zeel om de stad te verkopen. “Dat engagement willen we ook verankeren met een nieuw, formeel samenwerkingsverband. Daarom hebben we geopteerd om een BID (business improvement district) op te richten voor shoppingevenementen en shoppingcommunicatie. Dit project heeft tot doel de samenwerkingsverbanden tussen handel en horeca onderling en met de stad, toerisme en andere spelers te professionaliseren. We ontvangen hiervoor trouwens 188.000 euro subsidie van het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO)”, zegt schepen van Economie Katleen Den Roover. Het BID heeft als centrale doelstelling het lokaal ondernemerschap te stimuleren, de beleving van de binnenstad te versterken en de aantrekkingskracht van Mechelen te verhogen.