MECHELEN – In het kader van de ontwikkeling van het gebied rond het Keerdok en de Eandissite heeft Stad Mechelen een akkoord gesloten met de eigenaars in het gebied. McDonald’s dat hier een restaurant heeft, zal een nieuwe vestiging bouwen met een architecturaal hoogstaand ontwerp.

Vanaf begin 2019 wordt het gebied rond het Keerdok en de Eandissite, tussen Dijle, Guido Gezellelaan en N16, ontwikkeld tot een hoogwaardige en compleet nieuwe stadswijk met 800 woningen.

“Een goede communicatie met de handelszaken is in dit dossier onontbeerlijk. We willen ervoor zorgen dat de wederzijdse belangen maximaal geregeld worden. Op deze manier kunnen de handelszaken intussen op een kwalitatieve manier hun bestaande activiteiten uitvoeren”, zegt schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen.

Binnen het plangebied ligt een McDonald’s restaurant. Met het ondertekenen van de overeenkomst formaliseert McDonald’s zijn engagement om binnen de visie van het RUP een nieuw restaurant te bouwen. Het bedrijf heeft de ambitie om een architecturaal hoogstaand ontwerp te laten opmaken dat een meerwaarde biedt voor de nieuwe wijk. Parking en drive-thru komen ondergronds en de niet bebouwde delen zullen worden heraangelegd, aansluitend bij het nieuwe plein dat er komt aan de Ouwen Dok.

McDonald’s gaat nu een ontwerptraject opstarten. De start van de werken is gepland in 2021 na de opening van het parkeergebouw en wordt afgestemd op de werken aan het Rode Kruisplein. 

Handelszaken verhuizen

Daarnaast keurde de gemeenteraad ook een overeenkomst goed met de belangrijkste eigenaars van de percelen op de Keerdokkaai. In deze panden bevinden zich de handelszaken AS Adventure, JBC, Vanden Borre, Leenbakker, Pro-Duo, Orchestra, Blokker, Babydump en Gamma.

De grootschalige handelszaken zullen op termijn (gepland in 2020) verhuizen naar het retailproject dat wordt gerealiseerd in de lus, aan het op- en afrittencomplex van de E19.

In afwachting van de verhuis worden afspraken gemaakt zodat de baanwinkels op een kwalitatieve manier verder kunnen werken, ook tijdens de werken aan het Rode Kruisplein.