marsMars Belgium heeft vorige maand zijn magazijn verhuisd van de DHL-site in Tisselt naar een nieuw distributiecentrum in Bornem. Het pand is 21.000 m² groot en ligt in het ecologische gebouwencomplex van DHL. De verhuizing helpt Mars om zijn milieu-ambities te realiseren. Het wil immers tegen 2040 het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen tot nul herleiden.

De CO²-uitstoot van de distributieactiviteiten van snoepproducent Mars Belgium halveert door de verhuis. De grootste winst komt uit de energievoorziening. Op de site werden namelijk 36.000 m² zonnepanelen geplaatst, die voor groene stroom zorgen. Overal wordt ook gewerkt met intelligente ledverlichting, die pas aangaat als er werknemers passeren. Daarnaast is de ruimte optimaal geïsoleerd en verwarmd met een intelligent verwarmingssysteem waardoor het verbruik met 40 % gereduceerd wordt.

Daarnaast zal het bedrijf ook minder afval produceren en het waterverbruik verminderen. Al het regenwater wordt opgevangen in een grote tank, gezuiverd en hergebruikt. Maar liefst 99 % van al het afval zal worden gerecycleerd.

Ook de ligging van dit distributiecentrum, vlak aan het kanaal Antwerpen-Brussel en aan de spoorweg, biedt duurzame mogelijkheden voor de toekomst. In het depot zijn zo’n 45 DHL-werknemers aan de slag voor Mars. 42 tot 60 werknemers uit een maatwerkbedrijf vullen, afhankelijk van de drukte, het personeelsbestand aan.