Machine-reparateur en café failliet

FaillietDe rechtbank van koophandel van Antwerpen heeft het faillissement uitgesproken van Robby Lycops, reparatie van machines, ondernemingsnummer 0830.491.630, handelsbenaming FIXT, Hoge Meentochtstraat 47, Rumst.

De rechtbank heeft mr. Guy Vanhoucke, Anselmostraat 2, Antwerpen aangeduid als curator van dit faillissement.

De Nederlandstalige rechtbank van koophandel van Brussel heeft het faillissement geopend van Kathleen De Clercq, café, ondernemingsnummer 0541916828, Paddegatstraat 59, Kapelle-op-den-Bos. De rechtbank stelde mr. Wim Heethem, Waterloosesteenweg 412F, 1050 Brussel aan als curator van dit faillissement.

Meer nieuws over faillissementen vindt u op onze overzichtspagina.