MAESDe LogPay-kaart van UPTR mogen transporteurs voortaan ook gebruiken in 37 tankstations van Brandstoffen Maes N.V. uit Bornem. UPTR heeft een maximale korting bekomen voor al haar klanten, ongeachte de grootte van hun vloot. Op basis van het principe van de coöperatieve kan iedere transporteur die gebruik maakt van de LogPay-kaart genieten van de maximale korting die gewoonlijk wordt toegekend voor een maandelijks verbruik van minstens 30.000 liter.

Het administratief beheer van de transporteurs die LogPay gebruiken, wordt vereenvoudigd dankzij een gedetailleerde facturatie, geldig voor de terugvordering van het deel van de bijzondere accijns op diesel aangekocht in België. Elke maand krijgen de transporteurs die de LogPay kaart gebruiken een factuur zonder BTW. Bijgevolg moeten ze de Belgische BTW niet voorfinancieren voor de diesel aangekocht in België.

De Europese multimerkenkaart LogPay wordt aanvaard in meer dan 4.200 tankstations in zestien Europese landen.

Brandstoffen Maes beheert meer dan 80 tankstations verspreid over heel Vlaanderen. Het bedrijf heeft ook een eigen tankkaart die niet enkel bij de Maes-stations kan worden gebruikt maar ook bij ongeveer 150 andere tankstations.