Lierse ondernemers geboeid door mobiliteit

Foto Agentschap Wegen en Verkeer.

Foto Agentschap Wegen en Verkeer.

Lierse ondernemers hechten veel belang aan de mobiliteit in hun stad en regio. Dat bleek tijdens Voka@Lier, één van de lokale netwerkavonden die Voka-Kamer van Koophandel Mechelen opzet om het contact tussen lokale ondernemers en beleidsmakers te bevorderen.

Het overlegmoment tussen het Lierse stadsbestuur en de ondernemers startte met een minuut stilte na de verschrikkelijke gebeurtenissen die het land hebben getroffen. Daarna kregen de meer dan 70 aanwezigen toelichtingen van de werkgeversorganisatie, de stad Lier en intercommunale Igemo. Tot slot was er een hapje en drankje in de gebouwen van Van Hool in Koningshooikt.

Frédéric Achten, algemeen directeur van Voka-Kamer van Koophandel Mechelen, benadrukte het economische belang van de Lierse regio. “Er heerst optimisme nu de tunnel weldra opengaat. Maar aandacht voor bereikbaarheid in de ruime regio blijft noodzakelijk.”

Nadat ook de Lierse burgemeester Frank Boogaerts de aanwezigen had verwelkomd, liet hij het woord aan zijn schepenen. Schepen voor Lokale Economie Lucien Herijgers legde de focus op de bedrijventerreinenprojecten en stelde de geschenkenbon voor. OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten haalde de problematiek van de Lierse jeugdwerkloosheid aan. Ook deed zij haar plan om de ongekwalificeerde uitstroom van jongeren te laten dalen uit de doeken.

De meeste aandacht was er echter voor de toelichting van Bert Wollants, schepen van Mobiliteit. De aanwezigen waren geboeid door zijn toelichting over de timing van de aansluitende werken na de opening van de tunnel. Nadat ook algemeen directeur Peter De Bruyne van de intergemeentelijke vereniging Igemo de focus op klimaatacties en regio-overschrijdende mobiliteitsprojecten had gelegd, schoven de aanwezigen aan tafel voor meer uitleg over de aangereikte topics.