charter1Verschillende actoren uit de Lierse samenleving ondertekenden een charter ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid, die in de Pallieterstad ontzettend hoog ligt. Daarmee engageren ze er zich toe om de krachten te bundelen en werkloosheid aan te pakken. “Het voorbije jaar heeft Lier geworsteld met een voortdurende stijging van de jeugdwerkloosheid”, zegt regiodirecteur Carl Van den Eynde van VDAB. Bijna 1 op 4 van de werklozen is jonger dan 25 en van die jonge werklozen is meer dan de helft laaggeschoold. “Jongeren van vandaag vormen nochtans de toekomst van morgen en net daarom vormt werk een essentiële hefboom om die toekomst vorm te geven.”

Tot het samenwerkingsverband behoren Stad Lier, OCMW Lier, VDAB, ARKTOS vzw, Unizo, Fonds Ivens – Boons, VOKA, Sociaal-economische raad en Onderwijs – Lokaal Overlegplatform. “Enkel via een krachtenbundeling over de diverse sectoren heen, wordt de strijd tegen jeugdwerkloosheid effectief en daadkrachtig”, aldus schepen van Welzijn Marleen Vanderpoorten.

De actoren verbinden zich er nu toe om een bijdrage te leveren tegen jeugdwerkloosheid in Lier door

  • de toegang tot informatie van en naar het bedrijfsleven omtrent inschakelingsmogelijkheden voor jongeren te verbeteren;
  • de samenwerking op cliënt- en beleidsniveau tussen de verschillende actoren op het werkveld te bevorderen;
  • actief in te spelen op externe financieringskanalen die toelaten het financieel draagvlak voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid in Lier te verruimen;
  • de samenwerking met het onderwijs te verbeteren zodat de kans op inschakeling in het arbeidscircuit verhoogt.

De stuurgroep, waarin alle ondertekenende organisaties vertegenwoordigd zijn, zit op regelmatige tijdstippen rond de tafel en wisselt gegevens over werkloosheidscijfers en ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs uit. Verder bespreken de partners de mogelijkheden om op lokale schaal acties te ondernemen om jongeren in een traject naar werk te begeleiden, waardoor ze maatwerk afleveren in de relatie tussen werkgever en potentiële werknemer.