Lier“Lier levert vernieuwend pionierswerk om het kernwinkelgebied van de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden. Het project bewaart ook mooi het evenwicht tussen de rol van de stad en de inspraak van de ondernemers.” Met die woorden kroonde de jury maandag de stad Lier tot Unizo Laureaat Ondernemende Gemeente 2015. Lier haalde het in de finale van Mechelen en Geraardsbergen.

Met de verkiezing Ondernemende Gemeente bekroont UNIZO, in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG en distributienetwerkbeheerder Eandis, die steden of gemeenten in Vlaanderen en Brussel die de lokale economie stimuleren met opmerkelijke projecten of sterke initiatieven. Lier is intussen de tiende Laureaat Ondernemende Gemeente.

De cijfers van Lier zijn confronterend. De winkelvloeroppervlakte groeide tussen 2008 en 2014 met 17,3%. Het aantal winkels met een winkelvloeroppervlakte van 801 tot 1.600m² zwol zelfs aan met 45,5%. De leegstandevolutie volgt dit patroon met een stijging van maar liefst 115% in aantal panden en 50% toename in leegstaande winkelvloeroppervlakte.

De stad Lier kwam daartegen in actie via het project Het consolideren van de leefbaarheid en aantrekkingskracht van het Liers kernwinkelgebied. Concreet maakte Lier een Stedenbouwkundige Verordening Detailhandel op en nam de stad bijkomende kernversterkende acties en maatregelen.

De stad Lier pionierde door haar Beleidsvisie Detailhandel te vertalen in de Stedenbouwkundige Verordening Detailhandel, waarbij het kernwinkelgebied concreet wordt afgebakend. Deze Stedenbouwkundige Verordening is intussen door de Deputatie goedgekeurd. Een aantrekkelijke branchedynamiek en aanmoedigende omgevingsfactoren moeten het Lierse kernwinkelgebied doen uitblinken in authenticiteit en gezelligheid. Om dit te bereiken, heeft de stad Lier een reeks ondernemingsvriendelijke acties en maatregelen genomen, met coaching en vorming, premies en geschenkbonnen.

Lier haalde het in de finale van Mechelen en Geraardsbergen. Voor de jury heeft de leegstandsaanpak van de stad Mechelen met het project Mest een positieve weerklank bij klanten en (jonge) ondernemers. Het helpt drempels verlagen en ondernemersplannen haalbaar maken. Het project Geraardsbergen Startersstad! is voor de jury een mooie illustratie van lokaal beleid dat vertrekt vanuit een cijfermatige onderbouw. Dit project heeft duidelijk begrepen dat samenwerken en het verbinden van mensen de succesfactor is.