aardgasvoertuigDe stad Lier heeft een nieuw bedrijfsvoertuig op aardgas ter beschikking. Door deze investering zet de stad een belangrijke stap naar een groener voertuigenpark. Energiedistributiebedrijf Eandis ondersteunde de aankoop van het gasvoertuig.

De vuilbakjes in het stadscentrum en op de vesten worden elke werkdag geledigd met behulp van een bestelwagen met open laadbak. Deze dateert van 1997 en is aan vervanging toe. In de zoektocht naar alternatieven voor fossiele brandstoffen en de overstap naar een duurzame vloot opteerde Lier voor de aankoop van een CNG-voertuig van het type Iveco New Daily, bestemd om lichte vracht te vervoeren. CNG staat voor Compressed Natural Gas of samengeperst aardgas. Dat is niet hetzelfde als LPG, een minder milieuvriendelijk restproduct van de bewerking van aardolie.

Lier was snel overtuigd van de ecologische en financiële voordelen van CNG. “Zo is er 95% minder uitstoot van fijn stof en 50% minder stikstofoxide (NOx) dan bij benzine”, zegt schepen  Ben Wollants. “CNG scoort goed op het vlak van CO²-uitstoot met 12% minder koolstofdioxide dan benzine, en maar liefst 27% minder dan diesel. Bovendien zorgt de schone verbranding van CNG ervoor dat de wagens langer meegaan en minder geluid produceren. Rijden op aardgas biedt een besparing van 30 tot 50% op de brandstofkosten en dit gedurende de volledige levensduur van de wagens.”

De aanschaf van deze vrachtwagen op CNG sluit volgens schepen Wollants perfect aan bij het beleid van de stad dat staat voor een leefbaardere, gezondere en schone leefomgeving met een betere luchtkwaliteit, minder energiegebruik, minder fossiele energie, meer groene energie, meer natuur en meer lokale initiatieven om duurzame ontwikkeling te versnellen.

De aankoopprijs van het voertuig is vergelijkbaar met die van een klassiek voertuig. Doordat de stad Lier aanspraak kan maken op een premie van 2.000 euro via de aardgasfederatie, komt de netto kostprijs maximum op 35.011,24 euro incl. BTW. Met een volle gastank hebben de CNG-wagens een grote actieradius, die nog verlengd kan worden via een reservetank met benzine.

Deze aankoop van het CBG-voertuig is tot stand gekomen samen met netwerkbeheerder Eandis, die fungeerde als aankoopcentrale voor de aankoop van het voertuig.