gravenLier gaat als eerste Vlaamse gemeente de aanvragen voor graafwerken digitaliseren. Dat gebeurt via het KLIP-portaal.

Het KLIP (Kabel en Leiding Informatieportaal) is het Vlaamse uitwisselingsplatform om schade aan kabels en leidingen bij graafwerken te voorkomen. Het is een initiatief van de Vlaamse overheid (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) en werd ontwikkeld in nauw overleg met de bouw- en nutssector.

De aanvrager meldt een graafwerk, en alle leidingbeheerders zijn verplicht om binnen de 10 werkdagen te melden of en zo ja welke leidingen zij in die zone hebben.

Zo wil men schade aan de infrastructuur vermijden, maar ook het veiligheidsaspect is belangrijk. Catastrofes zoals de gasramp in Gellingen kunnen door het KLIP worden vermeden.

Vanaf april van dit jaar kunnen de aangeschreven kabel- en leidingbeheerders nu ook hun plannen digitaal en volgens een uniek model via het KLIP-portaal leveren. Voor de kabel- en leidingbeheerders heeft dit het grote voordeel dat zij de planafhandeling volledig kunnen automatiseren. De planaanvragers op hun beurt krijgen de informatie digitaal en altijd op eenzelfde uniforme wijze met steeds dezelfde legende aangeleverd. Dit alles vereenvoudigt het lokaliseren van ondergrondse kabels en leidingen. Sinds de release in april kunnen verschillende belangrijke nutsbedrijven planaanvragen volledig digitaal verwerken. De stad Lier is nu de eerste gemeente die ook deze belangrijke stap gezet heeft. Deze stad heeft verschillende netwerken in eigen beheer: rioleringen, straatmuziek, kabels voor marktkramers, netwerk, enz.

Via het KLIP worden er in Lier jaarlijks circa 1.500 planaanvragen afgewerkt. Elke aanvraag werd manueel gecontroleerd en elk antwoord werd manueel geformuleerd. Dat vergde tijd, kennis en beschikbaarheid van de betrokken medewerkers. Automatisering drong zich dan ook op.

Het project werd op 1 januari opgestart, de gegevens werden door Aquafin landmeetkundig opgemeten en gedigitaliseerd en de software werd ontwikkeld door Geo-IT. Op 22 juli werd het digitaliseringsproject afgerond en ging een testfase in die duurde tot 31 augustus. Uit de testfase bleek dat de toepassing foutloos werkt. Lier handelt nu alle KLIP-aanvragen volledig automatisch af.