Lancering Flanders Smart Hub Industrial

flanderssmarthubOp initiatief van de provincie Vlaams-Brabant werd het EFRO-contract ondertekend voor de lancering van Flanders Smart Hub Industrial. Het biedt een coöperatief model voor kleine industriële ambachtelijke bedrijven in de regio Vlaams-Brabant.

Het gaat om bedrijven als draaiers en frezers die een schat aan kennis en kunde bezitten maar die het door nieuwe economische trends bij hun klanten niet altijd gemakkelijk hebben. Wereldwijd inkopen en druk op de prijzen zorgen voor problemen. Om hier beter op te reageren, kunnen deze bedrijven zich vanaf nu groeperen in een coöperatief model met drie actielijnen. Ze worden concreet ondersteund in hun marktbenadering met een meer zichtbare aanwezigheid op de markt en een commerciële benadering van grote potentiële klanten. Er wordt ook een betere interactie opgezet met scholen en universiteit voor kennisuitwisseling en de organisatie van stageplaatsen. Tenslotte kan er een bundeling van activiteiten komen op één lokatie zodat op grotere schaal kan worden gewerkt. Daarbij wordt de eigenheid van elk bedrijf gerespecteerd.

Marc Florquin, gedeputeerde economie Provincie Vlaams-Brabant: “Een vooronderzoek bij kleine maakbedrijven toonde aan dat er nood was aan ondersteuning van deze kleine industriële ambachtelijke bedrijven. Als provincie willen we inspelen op de concrete noden van onze lokale bedrijven. Hun aanwezigheid en tewerkstelling hopen we zo duurzaam te verankeren. Als we geen aandacht hebben voor deze KMO’s dreigen we op termijn ook de grotere maakindustrie in Vlaanderen te verliezen!”

Flanders Smart Hub Industrial wordt ook gesteund door het Agentschap Ondernemen, Vlaanderen in Actie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het totale budget bedraagt 300.000 euro. 40% wordt gesubsidieerd door Europa en 45% door Vlaanderen. De operationele uitvoering van het project is in handen van Voka-Kamer van Koophandel Leuven.