Hans De Meyer, Operations Manager.

Hans De Meyer, Operations Manager.

Vlaanderen is niet alleen rijk aan bieren, maar Vlaamse technologie die instaat voor het vullen van biervaten verspreidt zich ook vanuit Vlaanderen over de wereld. Lambrechts Group uit Puurs commercialiseert momenteel  een nieuwe compacte spoel- en vulinstallatie en ontwikkelt tegelijkertijd technologie gericht op de robotisering van grotere vullijnen om de vulcapaciteit op te drijven. Bij de ontwikkeling van beide innovaties werd het bedrijf ondersteund door het Innovatiecentrum en kreeg het een totale innovatiesubsidie van het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen van 330.000 euro.

Lambrechts Group uit Puurs behoort sinds enkele jaren tot de wereldspelers op het vlak van automatische spoel- en vulinstallaties voor biervaten en zet sterk in op R & D.

“De afgelopen 5 à 10 jaar herkenden we een trend naar meer en meer microbrouwerijen enerzijds, zeker in de Verenigde Staten, en het in de markt brengen van tijdelijke bieren anderzijds”, stelt Hans De Meyer, Operations Manager. “Dat vertaalden we in een nieuw productconcept: de Monobloc.  Het is een connect & fill was- en vulinstallatie die leverbaar is in een 20 foot container.”  De uitwerking bracht nogal wat uitdagingen met zich mee, niet in het minst omdat klassieke technieken uit stationaire vullijnen niet langer gebruikt konden worden. Samen met het Innovatiecentrum Antwerpen werd een projectplan voor de innovatie uitgetekend en werd vervolgens ook met succes aangeklopt bij de Vlaamse Overheid voor een innovatiesubsidie van 80.000 euro.

2 jaar na afronding van het innovatieproject zit het product volop in de markt.  Brouwerijen in Engeland en de Verenigde Staten vallen voor de technologie, maar  er staan ook al systemen bij Brouwerij Chimay, Brouwerij Martens in Bocholt en binnenkort drie units bij Brouwerij Huyghe in Melle, bekend van de Delirium Tremens en van het nieuwe Averbodebier.

Het succes stimuleerde het bedrijf alvast om in overleg met het Innovatiecentrum een nieuw innovatietraject op te starten voor een verdere robotisering van grotere vullijnen om de vulcapaciteit per m² op te drijven. Het bedrijf verwierf  hiertoe weer een innovatiesubsidie van 250.000 euro van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Dit project moet nog dit jaar resulteren in de marktintroductie van een nieuw product en zal de groei van Lambrechts ook de volgende jaren verzekeren.